Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon investeerib 16 miljardit eurot teadusuuringutesse ja innovatsiooni

13.10.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse, millega investeeritakse kahe järgmise aasta jooksul rahastamiskava „Horisont 2020” raames  teadusuuringutesse ja innovatsiooni peaaegu 16 miljardit eurot.

2016. ja 2017. aasta töökava alusel pakutavad uued rahastamisvahendid aitavad märgatavalt kaasa töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute, digitaalse ühtse turu, energialiidu ja kliimameetmete ning konkurentsivõimelisema tööstusega siseturu teostamisele ning tõstavad Euroopa Liidu kui rahvusvaheliselt olulise koostööpartneri mainet.

„Teadusuuringud ja innovatsioon on Euroopa arengu olulised mootorid ja aitavad toime tulla tänaste uute võtmeküsimuste, näiteks rände, kliimamuutuste ja energiasäästu probleemidega, ning luua tervet ühiskonda. Kahe järgmise aasta jooksul toetatakse programmi „Horisont 2020” raames 16 miljardi euroga silmapaistvamaid teadussaavutusi, mis mõjutavad otseselt inimeste igapäevast elu,” ütles Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas.

Raamprogrammi „Horisont 2020” põhimõteteks on avatus innovatsioonile, avatus teadusele ja avatus maailmale. Uus 2016. ja 2017. aasta töökava pakub mitmesuguste konkursside, riigihangete ja muude meetmete (näiteks „Horisont 2020” auhinnad) näol rahastamisvõimalusi peaaegu 600 valdkonnas.

Töökavaga toetatakse mitmeid omavahel tihedalt seotud algatusi, nagu Euroopa töötleva tööstuse moderniseerimine (1 miljard eurot); automaatse juhtimise tehnoloogia ja standardid (üle 100 miljoni euro); asjade internet , mis tegeleb ELi tööstussektorite digiteerimisega (139 miljonit eurot); „Tööstus 2020” ja ringmajandus, mille kaudu arendatakse tugevat ja jätkusuutlikku majandust (670 miljonit eurot) ning arukate ja säästvate linnade projekt, millega integreeritakse omavahel ELi linnade keskkonna-, transpordi-, energia- ja digitaalvõrgud (232 miljonit eurot).

Lisaks eraldatakse 8 miljonit eurot ELi välispiiri turvalisuse uurimisele, et aidata tuvastada ja ennetada inimkaubandust ja inimeste ebaseaduslikku üle piiri toimetamist. 27 miljonit eurot eraldatakse kuritegevuse ja terrorismi ennetamise tehnoloogia rakendamiseks, ning 15 miljonit eurot Euroopa rändevoogude päritolu ja mõjude uurimisele. Uue töökavaga jätkatakse ka edukate tervishoiualaste teadusuuringute, näiteks programmi „Horisont 2020” toetuse kaasabil ebolat käsitlevate läbimurdeliste avastuste toetamist. 5 miljonit eurot investeeritakse oliivipuude kahjuri Xylella fastidiosa leviku tõkestamiseks.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis