Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon hoiatab Eestit valitsussektori kulude kasvu eest

24.05.2018

Euroopa Komisjoni eelarvesoovitus Eestile ütleb, et järgmisel aastal ei tohiks valitsussektori kulud kasvada rohkem kui 4,1 protsenti SKP-st ning struktuurset eelarvepositsiooni tuleks parandada vähemalt 0,6 protsenti SKP-st.

Komisjoni hinnangul on eelarvepoliitika puhul Eestil risk kõrvale kalduda stabiilsuse- ja kasvupaktis kokku lepitud eelarvereeglitest.

Reeglitest täiel määral kinnipidamiseks tuleks Eestil tagada, et valitsemissektori netokulude nominaalkasv ei ületaks 2019. aastal 4,1 protsenti.

Eestile antud soovitused puudutasid ka sotsiaalvaldkonda ning teadus- arendustegevust ja innovatsiooni.

Loe edasi: err.ee