Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas tegevuskava rändesurve vähendamiseks Itaalias

05.07.2017

Olukord Vahemere keskosa rändeteel on muutumas järjest pingelisemaks. Seetõttu esitas Euroopa Komisjon eile hulga meetmeid, mida ELi liikmesriigid, komisjon ja ELi ametid ning Itaalia saavad võtta viivitamata. Meetmed tulevad arutlusele homme Tallinnas toimuval justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel.

Kohutav olukord Vahemerel ei ole uus ega mööduv reaalsus. Viimase kahe ja poole aasta jooksul oleme liikunud jõudsalt tõelise ELi rändepoliitika poole, kuid olukorra pakilisuse tõttu peame oma ühistööd nüüd oluliselt kiirendama, et Itaaliat mitte abita jätta. Meie pingutused peavad olema rajatud solidaarsusele – nendega, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest, ning liikmesriikidega, kes kannatavad suurima rändesurve all. Samal ajal peame tegutsema Liibüa toetuseks, et võidelda inimkaubitsejate vastu ja tugevdada piirikontrolli, et vähendada nende inimeste arvu, kes võtavad ette ohtliku teekonna Euroopasse,” ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Itaalia toetamiseks ja rändevoogude pidurdamiseks kavatseb komisjon muu hulgas tugevdada veelgi Liibüa ametivõimude suutlikkust koos Itaaliaga ettevalmistatava 46 miljoni eurose projekti abil ning toetada täielikult toimiva merepääste koordineerimise keskuse rajamist Liibüas. Samuti suurendab komisjon rändehalduse rahastamist Itaalias, kusjuures täiendavad 35 miljonit eurot saab kohe kasutusele võtta. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet on valmis suurendama taotluste menetlemist toetavate mobiilsete rühmade arvu ning Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 500 tagasisaatmiseksperdist koosnev kiirreageerimisreserv on Itaalia käsutuses, kui ta seda vajab. Komisjon jätkab koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja Aafrika riikidega rändajate ümberasustamise, tagasivõtmise ja tagasipöördumise vallas.

Liikmesriikidelt ootab komisjon suuremat panust ELi Aafrika usaldusfondi (lisaks ELi eelarvest eraldatud 2,6 miljardile eurole) ning rändajate kiiremat ümberpaigutamist Itaaliast, reageerides kiiremini Itaalia abipalvetele ning võttes vastu rohkem inimesi. Samuti palub komisjon kiirendada arutelu selle üle, kuidas reformida Dublini süsteemi varjupaigataotluste jaotamiseks ELis, et tagada sellega seotud probleemide lahendamiseks tulevikus stabiilsem raamistik.

Itaalia peaks koostama koostöös komisjoniga ja dialoogis vabaühendustega Vahemerel otsingu- ja päästetegevusega tegelevate vabaühenduste käitumisjuhendi. Samuti tuleb Itaalial täita oma kohustused rändajate ümberpaigutamise osas, sh registreerida kiirkorras kõik seal viibivad eritrealased, tsentraliseerida ja standardida ümberpaigutamismenetlus, võimaldada saatjata alaealiste ümberpaigutamist ning olla paindlikum teiste liikmesriikidega kahepoolselt kokkulepitud turvakontrollide osas. Suurendada tuleb esmase vastuvõtu keskuste arvu ning kinnipidamissuutlikkust. Rändajate tagasisaatmine peaks toimuma kiiremini.

Lisateave
Komisjoni tegevuskava (pdf)
Teabeleht: Vahemere keskosa rändetee: komisjoni tegevuskava Itaalia toetuseks ja rändevoogude pidurdamiseks (pdf)
Teabeleht: ELi ja liikmesriikide panused ELi Aafrika usaldusfondi (pdf)
2017. aasta jaanuari teatis: Ränne Vahemere keskosa rändeteel. Rändevoogude haldamine ja inimelude päästmine. (pdf)

Pressiteate täistekst