Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas tegevuskava Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi ajakohastamiseks

07.04.2016

Euroopa Komisjon esitas täna tegevuskava, mis on esimene samm Euroopa Liidu ühtse käibemaksuala loomise suunas ja sisaldab viise praeguse käibemaksusüsteemi uuendamiseks, et muuta see lihtsamaks, pettusekindlamaks ja ettevõtjasõbralikumaks.

Käibemaks on Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks oluline maksutulu allikas. Samas on käibemaksu alalaekumine märkimisväärne: kogutud käibemaksutulu on 170 miljardit eurot väiksem kui see peaks olema. Nii jääb saamata palju raha, mida saaks investeerida majanduskasvu ja töökohtade loomisse. Peame tagama selle tulu laekumise. Ka soovime anda liikmesriikidele rohkem vabadust vähendatud käibemaksumäärade kehtestamisel,” sõnas Euroopa Komisjoni maksundusvolinik Pierre Moscovici.

Prognooside kohaselt jääb piiriüleste pettuste tõttu Euroopa Liidus aastas saamata ligikaudu 50 miljardit eurot käibemaksutulu. Samal ajal on praegune käibemaksusüsteem endiselt killustatud ja tekitab suurt halduskoormust, eriti väike- ja internetiettevõtjatele.

Pettusevõimaluste vähendamiseks kavatseb komisjon 2017. aastal esitada ettepaneku Euroopa ühtse käibemaksuala lõplike eeskirjade kehtestamiseks. Uute eeskirjade kohaselt maksustataks piiriüleseid tehinguid jätkuvalt sihtliikmesriigi määraga nagu praegu, kuid maksude kogumise süsteemi muudetaks järk-järgult pettusekindlamaks. Tegevuskavas on esitatud ka lühiajalised meetmed käibemaksupettuste takistamiseks kehtivate eeskirjade alusel, et tugevdada praeguseid vahendeid teabe vahetamiseks käibemaksupettuste, petuskeemide ja heade tavade kohta.

Samuti tahab komisjon ajakohastada käibemaksumäärade raamistikku ning anda liikmesriikidele rohkem vabadust otsustada ise oma käibemaksumäärade üle. Komisjon pakub välja kaks varianti. Üks oleks säilitada harilik 15% miinimummäär ning vaadata korrapäraselt läbi nende kaupade ja teenuste loetelu, mille suhtes võib kohaldada vähendatud käibemaksumäärasid. Teise puhul sellisest loetelust loobutaks, kuid see nõuaks siiski kaitsemeetmeid, et vältida pettusi ja ebaõiglast maksukonkurentsi ühtsel turul, samuti võib see suurendada ettevõtjate kulusid seoses nõuete täitmisega. Mõlemal juhul jääks alles praegu kohaldatavad null- ja vähendatud määrad.

Tegevuskavas nähakse ette ka e-kaubanduse käibemaksueeskirjade lihtsustamine digitaalse ühtse turu strateegia raames ning põhjalik käibemaksupakett väikeettevõtjate tegevuse lihtsustamiseks.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis