Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas kava autoriõiguse ajakohastamiseks ning ettepanekud piiriülese veebimüügi hoogustamiseks

09.12.2015

Euroopa Komisjon tutvustas täna oma arusaama sellest, milline peaks olema tänapäevane Euroopa Liidu autoriõiguse raamistik, ning tahab esimese sammuna tagada veebisisu pakkuvate teenuste piiriülese kaasaskantavuse.

Lisaks sellele esitas komisjon kaks ettepanekut, mille eesmärk on paremini kaitsta veebis oste tegevaid tarbijaid ja aidata ettevõtjatel laiendada oma veebimüüki.

Seitse kuud tagasi lubasime, et hakkame digitaalset ühtset turgu kiiremas korras ellu viima. Täna esitame oma esimesed ettepanekud. Tahame tagada sisu piiriülese kaasaskantavuse. Seaduslikult ostetud sisu – olgu selleks filmid, raamatud, jalgpallivõistlused või teleseriaalid – peab saama endaga kaasas kanda kõikjal Euroopas. Tegemist on põhjapaneva muutusega, mis meenutab seda, mida me tegime rändlustasudega,” selgitas digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip.

Täna esitatud ettepaneku kohaselt saaksid Euroopa Liidu elanikud reisides kasutada digitaalset infosisu, mille nad on kodus ostnud või tellinud. Piiriülene kaasaskantavus on uus tarbijatele pakutav ELi õigus, mis peaks saama reaalsuseks 2017. aastal – samal ajal, kui ELis lõpetatakse rändlustasude kohaldamine.

Oma tegevuskavaga autoriõiguse normide ajakohastamiseks tahab komisjon tagada, et eurooplastele oleks kättesaadav laialdane valik seaduslikult pakutavat sisu ning et sealjuures oleksid ka autorid ja muude õiguste omajad paremini kaitstud ja saaksid õiglast tasu. Tänapäevasem ja euroopalikum raamistik on kasulik ka sellistele olulistele sektoritele nagu haridus, kultuur, teadus ja innovatsioon.

Meie tegevuskava annab suuna kätte uutele reformidele, millega tehakse algust järgmise aasta kevadel: tahame, et autoriõiguse tingimused oleksid innustavad ja õiglased, et need aitaksid tasustada loomingulisusse investeerimist ja muudaksid sisule seadusliku juurdepääsemise ja selle kasutamise lihtsamaks,” märkis digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger.

Lisaks täna esitatud ettepanekule veebisisu kaasaskantavuse kohta on komisjonil muu hulgas kavas parandada veebis pakutavate tele- ja raadioprogrammide piiriülest levikut ja hõlbustada piiriüleseks sisule juurdepääsuks litsentside andmist. Samuti kavatseb komisjon tegeleda autoriõiguse eranditega, mis lubaksid kindlaksmääratud tingimustel autoriõigusega kaitstud teoste kasutamist ilma õiguste omaja eelneva loata.

Komisjoni eesmärgiks on ka õiglasema turu loomine. Selleks hinnatakse, kas loovisiku ja loovtööstuse investeeringu tulemuseks oleva autoriõigusega kaitstud teose veebis kasutamine on litsentside kasutamisega nõuetekohaselt lubatud ja tasustatud ehk kas selliste teoste veebis kasutamisest saadav kasu jaotatakse õiglaselt. Seoses sellega kavatseb komisjon analüüsida uudiseid koondavate teenuste tegevust.

Olulisel kohal on ka võitlus piraatluse vastu. Näiteks tahetakse luua üleeuroopaline raamistik, et jälgida raha liikumist ja lõigata läbi selliste ettevõtete rahavood, kes teenivad piraatluse pealt.

Komisjon tutvustas täna ka uusi digitaalsete lepingutega seotud norme, mille abil parandada Euroopa tarbijate kaitset veebis tehtavate ostude puhul ja aidata ettevõtjatel tegeleda piiriülese müügiga.

Kui laadite alla kas filmi või laulu, siis peab see ka mängima. Kui see nii ei ole, peaks teil olema võimalik leping lõpetada ja raha tagasi saada. Tänased ettepanekud annavad tarbijatele veebis suuremad õigused: neil võimaldatakse teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit tooteid ja teenuseid tarbides tunda täit kindlust. Ettevõtjad, eriti väikeettevõtjad, saavad laieneda teistesse riikidesse väiksemate kulutustega ja ühtsete Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt ega pea enam kohaldama erinevaid siseriiklikke õigusakte,” sõnas asepresident Ansip.

Praegu müüb ainult 10% Eesti jaemüüjatest veebis teistes Euroopa Liidu riikides elavatele tarbijatele, kolm korda rohkem jaemüüjaid (29%) müüb oma riigis. Ainult 22% Eesti tarbijatest teeb veebis sisseoste teistest ELi riikidest, samas kui 39% teeb oste Eesti veebipoodidest. Komisjoni tänaste ettepanekutega avardataks oluliselt Eesti ettevõtjate piiriüleseid müügivõimalusi ning samas laieneks Eesti tarbijatele pakutav kaubavalik ning alaneksid hinnad.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis