Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks

14.03.2018

13.03.2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku luua Euroopa Tööjõuamet ning tutvustas algatust, mille eesmärk on tagada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele. Peale selle avaldati teatis, mis käsitleb järelevalvet Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise üle.

Viimase kümne aasta jooksul on liikuvate kodanike, see tähendab ühes liikmesriigis elavate ja teises töötavate inimeste arv peaaegu kahekordistunud: 2017. aastal oli selliseid inimesi 17 miljonit. Kui tänane ettepanek vastu võetakse, alustab 2019. aastal tööd Euroopa Tööjõuamet, mis aitab üksikisikutel, ettevõtjatel ja riikide ametiasutustel saada vaba liikumisega pakutud võimalustest maksimaalset kasu. Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thysseni sõnul on Euroopa Tööjõuameti asutamine hästi toimiva Euroopa tööturu jaoks väga oluline samm. „Amet aitab ringi liikuvatel kodanikel ja ettevõtjatel leida õiget informatsiooni ja tõhustada liikmesriikide koostööd õiglaste ja tõhusate eeskirjade jõustamisel,“ sõnas volinik.

Töömaailm areneb uute elustiilide, äritavade ja digitaliseerimise tõttu kiiresti ning sotsiaalkindlustussüsteemid peavad pidevalt uutele vajadustele kohanduma. Praegu on tööga hõivatud inimestest peaaegu 40% kas ebatüüpilises töösuhtes, st ei tööta täistööajaga tähtajatu töölepingu alusel, või on füüsilisest isikust ettevõtjad. Seepärast esitas komisjon täna ettepaneku sotsiaalkaitse juurdepääsetavuse kohta. Ettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele suund, kuidas tagada juurdepääs sotsiaalkaitsele kõigile töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, eelkõige neile, kes oma tööalase seisundi tõttu ei ole sotsiaalkindlustuskavadega piisavalt kaetud.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis tõi esile, et Euroopa majandus kasvab ja tööhõive suureneb, kuid kõigi huvides on, et see kasv oleks kaasavam. „Selle saavutamiseks on paketis ette nähtud järgmised sammud: tagada, et inimeste elu ja tööd puudutavad eeskirjad oleksid kogu Euroopa Liidus hästi teada ja jõustatud, jälgida Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, kohaldada sotsiaalõigusi laiemalt ja võtta tähelepanu alla inimeste juurdepääs sotsiaalkaitsele. Tugevam sotsiaalne Euroopa on jätkusuutlikum Euroopa,“ kommenteeris asepresident Dombrovskis.

Komisjon esitleb tänast algatuste paketti liikmesriikide tööhõive ja sotsiaalministritele 15. märtsil Brüsselis toimuval nõukogu kohtumisel. Ka Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumisel hakkavad riigipead ja valitsusjuhid tegelema Euroopa sotsiaalõiguste teemaga.

Lisateave

Teatis: Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise järelevalveOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammasOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Märgukiri: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Küsimused ja vastused Euroopa Tööjõuameti kohta

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Tööjõu õiglase liikuvuse suunas: Euroopa Tööjõuameti asutamine

Märgukiri: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Küsimused ja vastused komisjoni ettepaneku kohta tõhustada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele

Uued materjalid, millel on lingid tööhõive peadirektoraadi veebisaidil olevatele dokumentidele.

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis