Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ettepanekud digitaalvaldkonna õiglasemaks maksustamiseks ELis

21.03.2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uued eeskirjad, et tagada digitaalvaldkonna äritegevuse õiglane ning majanduskasvu soodustav maksustamine ELis. Nende meetmetega võtaks EL üleilmse juhtrolli nüüdisaegsele majandusele ja digitaalajastule sobivate maksuseaduste väljatöötamises.

Tänased ettepanekud esitatakse olukorras, kus liikmesriigid püüavad leida püsivaid ja kestvaid lahendusi veebitegevuse õiglasele maksustamisele. ELi juhid nõudsid asjakohaseid meetmeid 2017. aasta oktoobris. Tulu, mida saadakse sellise hästitasuva tegevusega nagu kasutajate loodud andmete ja infosisu müük, praegu maksueeskirjade alla ei kuulu. Liikmesriigid on hakanud otsima kiireid ühepoolseid lahendusi digitaaltegevuse maksustamisele, tekitades ettevõtjates õiguslikku ja maksualast segadust. Koordineeritud tegevus on ainus viis, kuidas tagada digitaalmajanduse õiglane, majanduskasvu soosiv ja jätkusuutlik maksustamine.

Komisjoni täna esitatud kahe selge seadusandliku ettepanekuga tagatakse digitaaltegevuse õiglasem maksustamine ELis. Esimese ettepaneku eesmärk on reformida äriühingu tulumaksu eeskirju nii, et tulu registreeritakse ja maksustatakse seal, kus ettevõtjad suhtlevad oma teenuste kasutajatega digikanalite kaudu märkimisväärses mahus. See ettepanek võimaldaks liikmesriikidel maksustada oma territooriumil loodud tulu, isegi kui ettevõtja kohapeal füüsiliselt ei asu. Uute eeskirjadega tagataks, et veebiettevõtjate osa riigi rahanduses on samasugune nagu tavapärastel füüsiliselt eksisteerivatel ettevõtjatel. Selle ettepaneku puhul on tegemist komisjoni eelistatava pikaajalise lahendusega.

Teise ettepanekuga vastatakse mitme liikmesriigi üleskutsele võtta kasutusele ajutine lahendus, mis hõlmab põhilist digitaaltegevust, mida ELis praegu üldse ei maksustata. Selline ajutine maks tagaks, et praegu veel maksustamata tegevus hakkaks andma liikmesriikidele otsest tulu. Samuti aitaks see vältida teatavate liikmesriikide ühepoolseid meetmeid, mis võivad viia riikide killustatud tegevuseni, mis kahjustaks ühtset turgu.

„Digitaalmajandus on Euroopa jaoks suurepärane võimalus ja Euroopa on digitaalvaldkonna ettevõtjate jaoks tohutu tuluallikas. Ent selline mõlemale poolele kasulik olukord tekitab õigus- ja fiskaalküsimusi. Meie internetieelsed eeskirjad ei luba liikmesriikidel maksustada Euroopas digitaalvaldkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, kui nende füüsiline kohalolek siin on väike või puudub üldse. Liikmesriikide jaoks on tegemist enneolematult suure „musta auguga“, sest kahjustada saab nende maksubaas. Just seepärast pakumegi välja uue õiguskorra ja digitaaltegevuse ajutise maksu,“ märkis majandus- ja rahandusküsimuste ning maksunduse ja tolli volinik Pierre Moscovici.

Seadusandlikud ettepanekud esitatakse nõukogule vastuvõtmiseks ja Euroopa Parlamendile konsulteerimiseks. Ühtlasi jätkab EL aktiivselt osalemist üleilmsetes aruteludes digitaalvaldkonna maksustamise küsimustes G20 ja OECD tegevuse raames ning teeb jõuliselt tööd rahvusvaheliste lahenduste saavutamise nimel.

Lisateave

MEMO digitaalvaldkonna maksustamise kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebileht digitaalvaldkonna maksustamise kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabeleht tänaste ettepanekute kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

VIDEO: Kas digitaaltegevust on vaja maksustada?(link is external)

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis