Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku kõigi aegade ambitsioonikaima teadus- ja innovatsiooniprogrammi kohta

07.06.2018

Seoses Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarvega aastateks 2021–2027 teeb komisjon ettepaneku eraldada teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 100 miljardit eurot.

„Investeerimine teadusuuringutesse ja innovatsiooni tähendab investeerimist Euroopa tulevikku. ELi toetuse abil on eri riikide ja teadusharude uurimisrühmad saanud teha koostööd ning teha ettearvamatuid avastusi, viies Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni alal maailmatasemel juhtivate tegijate hulka. Programmis „Euroopa horisont“ tahame need saavutused aluseks võtta ning jätkuvalt kodanike ja kogu ühiskonna jaoks reaalselt elu paremaks muuta,“ märkis Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Komisjoni teaduse ja innovatsiooni voliniku Carlos Moedase sõnul on ELi praegune teadus- ja innovatsiooniprogramm Horisont 2020 üks Euroopa suurimaid edulugusid. „Uue programmi „Euroopa horisont“ eemärgid on seatud veelgi kõrgemale. Selle raames tahame suurendada Euroopa Teadusnõukogu rahastamist, et tugevdada ELi ülemaailmset juhtpositsiooni teadusvaldkonnas ning kodanikke jälle rohkem kaasata, seades ELi teadusuuringuteks uued auahned eesmärgid. Samuti teeme ettepaneku moodustada uus Euroopa Innovatsiooninõukogu, et ajakohastada murrangulise innovatsiooni rahastamist Euroopas,“ selgitas volinik.

Programmiga „Euroopa horisont“ jätkatakse tipptasemel teadusuuringute toetamist Euroopa Teadusnõukogu (ERC) ning Marie Skłodowska-Curie stipendiumide ja teadusalaste vahetuste kaudu, kuid viiakse sisse ka mõned uuendused. Näiteks on kavas luua Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis peab aitama kaasa sellele, et EList saaks turgu kujundava innovatsiooni teerajaja. Asutatakse ühtne kontaktpunkt, et viia laborist turule kõige paljutõotavamad suure potentsiaaliga ja murrangulised tehnoloogiad ja aidata kõige novaatorlikemail idufirmadel ja äriühingutel oma ideedele suuremat haaret anda. Uus innovatsiooninõukogu aitab teha kindlaks ja rahastada kiiresti arenevaid suure riskiga uuendusi, millel on suur potentsiaal luua täiesti uusi turge. See annab novaatoritele otsest toetust kahe peamise rahastamisvahendi kaudu, millest üks on mõeldud innovatsiooni varase järgu ning teine arendamise ja turuleviimise jaoks. See täiendab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT).

Komisjoni ettepaneku kohaselt kahekordistatakse nende liikmesriikide toetust, kelle jõupingutused oma riigi teadus- ja innovatsioonipotentsiaali maksimaalses ärakasutamises on teistest maha jäänud. Lisaks muudavad uued sünergiad struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondiga toetuse koordineerimise ja kombineerimise lihtsamaks ja aitavad piirkondi innovatsiooni edendamisel.

Programmi „Euroopa horisont“ töömeetodiks saab avatud teaduse põhimõte, millega nõutakse, et teaduspublikatsioonidele ja -andmetele oleks avatud juurdepääs. See toetab turuleviimist ja suurendab ELi rahastamise abil saavutatud tulemuste innovatsioonipotentsiaali.

Ajavahemikuks 2021–2027 kavandatav eelarve 100 miljardit eurot hõlmab 97,6 miljardit eurot programmile „Euroopa horisont“ (millest 3,5 miljardit eurot eraldatakse InvestEU fondile) ja 2,4 miljardit eurot Euratomi teadus- ja koolitusprogrammile. Euratomi programmis, millega rahastatakse tuumaohutuse, julgeoleku ja kiirguskaitse alaseid teadusuuringuid ja koolitusi, keskendutakse rohkem muule kasutusele kui energiatootmine, näiteks tervishoid ja meditsiinitehnika, ning toetatakse tuumateadlaste liikuvust Marie Skłodowska-Curie meetmete raames.

Ligikaudu kaks kolmandikku Euroopa majanduskasvust viimastel kümnenditel on toimunud tänu innovatsioonile. Programmilt „Euroopa horisont“ oodatakse uusi ja paremaid teadmisi ja tehnoloogiaid ning tipptasemel teadusuuringute edendamist. Samuti oodatakse soodsat mõju majanduskasvule, kaubandusele ja investeeringutele ning märkimisväärset sotsiaalset ja keskkonnamõju.

Lisateave

Õigusaktid ja teabelehedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••:

  • ELi toetus teadusuuringutele ja innovatsioonile aastatel 2021–2027.
  • ELi teadusuuringute ja innovatsiooni edulood

Programmi „Euroopa horisont“ veebileht

Lisateave ELi tulevikku käsitleva eelarve kohta siin

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis