Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon: Eesti eelarve on reeglitega üldjoontes kooskõlas

20.11.2019

Euroopa Komisjon esitas sügisesed arvamused euroala liikmesriikide 2020. aasta eelarvekavade kohta, esimest korda alates 2002. aastast ei kohaldata ühegi euroala liikmesriigi suhtes ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust; Eesti eelarvekava on Komisjoni hinnangul stabiilsuse ja kasvu paktiga üldjoontes kooskõlas.

Kevadiste soovituste kohaselt oli Eestil Komisjoni hinnangul risk stabiilsuse- ja kasvupaktis kokku lepitud eelarvereeglitest märkimisväärselt kõrvale kalduda. Sügisese arvamuse kohaselt on on Eesti eelarvekava paktiga üldjoontes kooskõlas. Järgmise aasta eelarvekava võib Komisjoni hinnangul viia aga mõningase kõrvalekaldumiseni eelarve-eesmärgi täitmiseks seatud kohandamiskavast.

Komisjoni prognoosi kohaselt väheneb Eesti struktuurne eelarvepuudujääk 1,6 protsendilt sisemajanduse koguproduktist (SKP) 2019. aastal 0,9 protsendini SKP-st 2020. aastal. Ehkki struktuurse eelarvepositsiooni paranemine vastab seatud nõuetele, on kulueesmärgi täitmisega seoses risk, et 2020. aastal kaldutakse nõuetest mõnevõrra kõrvale.

 

Loe edasi: err.ee