Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon avalikustas 16 algatust digitaalse ühtse turu elluviimiseks

06.05.2015

Euroopa Komisjon avalikustas täna üksikasjaliku kava luua digitaalne ühtne turg ja viia seeläbi ellu üks oma olulisemaid prioriteete.

Internet ja digitehnoloogia on üha olulisem osa igapäevaelust ning selleks, et Euroopas saaks kõiki digitehnoloogia pakutavaid võimalusi kasutada, tuleb kasutada ühtse turu jõudu.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip tõdes: „Meie strateegia on põhjalik ja vajalik algatuste programm, millega võetakse sihikule valdkonnad, kus EL saab midagi olulist ära teha. Need algatused aitavad Euroopal digitaalsest tulevikust kasu saada. Ühtlasi annavad nad inimestele ja ettevõtetele internetis vabaduse kasutada kõiki Euroopa hiiglasliku siseturu võimalusi. Algatused on omavahel seotud ja toetavad üksteist ning nad tuleb kiiresti ellu viia, et aidata kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule. See strateegia ei ole meie tegevuse lõppeesmärk, vaid esimene samm õiges suunas.”

Praegu ei saa ettevõtted ja valitsused digitaalsetest töövahenditest veel täit kasu. Digitaalse ühtse turu eesmärk on kõrvaldada regulatsiooni tekitatud tõkked ja ühendada 28 riigi turud lõpuks ometi ühtseks turuks. Täielikult toimiv digitaalne ühtne turg võiks igal aastal tuua majandusse 415 miljardit eurot ja luua sadu tuhandeid uusi töökohti.

Täna vastuvõetud digitaalse ühtse turu strateegias esitatakse kogum sihipäraseid meetmeid, mis viiakse ellu järgmise aasta lõpuks. Meetmed jagunevad laias laastus kolme gruppi: 1) tarbijate ja ettevõtjate parem juurdepääs digitaalsetele kaupadele ja teenustele kogu Euroopas; 2) digitaalvõrkude ja innovaatiliste teenuste arenguks sobivate tingimuste ja võrdsete võimaluste loomine; 3) digitaalmajanduse kasvupotentsiaali maksimeerimine.

Digitaalse ühtse turu strateegias on kolme sambana esitatud 16 meedet, mille komisjon viib ellu 2016. aasta lõpuks. Digitaalse ühtse turu küsimus on ka Euroopa Ülemkogu 25.–26. juuni tippkohtumise päevakorras.

Lisainfo: Euroopa Komisjoni pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Vt ka: uudised.err.ee