Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon avaldas tasakaalustatud ja edumeelse kaubanduspoliitika algatused

15.09.2017

Pärast president Junckeri eilset kõnet olukorrast Euroopa Liidus avaldas komisjon täna edumeelse ja kaugeleulatuva kaubanduskava elluviimiseks arvukaid kaubandus- ja investeerimisettepanekuid sisaldava paketi. 

„Vaba ja õiglase kaubanduse jaoks peame ühest küljest avama turud kaubandusele ja investeeringutele kui peamistele jõukuse allikatele, kuid teisest küljest tasakaalustama seda rahvusvaheliste eeskirjadega, mis toetavad meie kõrgeid standardeid ja ühiseid väärtusi ning kaitsevad meie huve. Seepärast teeme kaubanduspaketi raames ettepaneku luua alaline mitmepoolne investeerimiskohus, mis oleks õiglane ja erapooletu. Selline kohtusüsteem võimaldab meil leida õige tasakaalu riikide ja investorite huvide ning vajaliku demokraatliku legitiimsuse vahel, tagades sõltumatuse, vastutuse ja läbipaistvuse,“ märkis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.

Lisaks investeerimiskohtule tegi komisjon täna ettepaneku luua ka Euroopa raamistik välismaiste otseinvesteeringute kontrollimiseks, mille eesmärk on tagada, et välismaised otseinvesteeringud ei kahjustaks ELi strateegilisi huve julgeoleku ja avaliku korra küsimustes.

Samuti hõlmab tänane pakett soovitusi alustada Austraalia ja Uus-Meremaaga läbirääkimisi kaubanduslepingute sõlmimise üle. Need lepingud põhineksid Kanada, Vietnami, Singapuri, Jaapani jt riikidega hiljuti edukalt sõlmitud lepingutel ning aitaksid veelgi suurendada partnerriikide ühendust, kes töötab selle nimel, et maailmakaubanduses kehtiksid edumeelsed eeskirjad.

Selleks et muuta ELi kaubanduspoliitika kõige läbipaistvamaks ja kaasavamaks kogu maailmas, on komisjon otsustanud luua ELi kaubanduslepingute nõuanderühma ning avaldada alates tänasest kõik uued ettepanekud läbirääkimisvolituste andmiseks.

„Maailmakaubandus vajab teenäitajaid. EL seisab ka edaspidi vaba ja õiglase kaubanduse eest koos sarnaste vaadetega riikidega. Tänane ettepanekute pakett on selle töö vili. Lisaks näitab see meie kindlat tahet arendada ELi kaubanduspoliitikat võimalikult avatud ja kaasaval viisil. Lähinädalatel kavatsen teha Euroopa Parlamendiga ja ELi liikmesriikide valitsustega Euroopa Liidu Nõukogu tasandil tihedat koostööd, et viia need ettepanekud ellu nii kiiresti kui võimalik,“ ütles ELi kaubandusvolinik Cecilia Malmström.

Täna avaldatava kaubanduspaketi üksikasjad on esitatud teatises „Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist“. Sellele on lisatud ELi kaubanduspoliitika strateegia „Kaubandus kõigile“ eduaruanne, milles vaadeldakse strateegia rakendamist viimase kahe aasta jooksul.

Lisateave

Teatis: „Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist“Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Rakendamisaruanne „Kaubandus kõigile“Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteade investeeringute kontrollimise süsteemi kohta

PRESIDENT JEAN-CLAUDE JUNCKERI 2017. aasta kõne olukorrast Euroopa Liidus

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis