Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon avaldas aruande konkurentsi piiravatest äritavadest e-kaubanduses

16.09.2016

Euroopa Komisjoni esialgses aruandes e-kaubanduse sektoriuuringu kohta kinnitatakse e-kaubanduse kiiret kasvu ELis ja selgitatakse välja äritavad, mis võivad piirata konkurentsi ja tarbijate valikuid.

„E-kaubandus on muutunud tarbijate jaoks tähtsaks ning sellel on oluline mõju ka ettevõtjate äritegevusele ja strateegiatele. Ettevõtjatel peaks olema õigus kindlaks määrata oma müügistrateegiaid internetis. Samal ajal peavad konkurentsiasutused tagama, et ettevõtjad ei järgi konkurentsivastaseid äritavasid. Need tavad võivad takistada Euroopa tarbijatel saamast täit kasu e-kaubanduse suuremast valikust ja madalamatest hindadest,“ märkis Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

E-kaubandus suurendab hindade läbipaistvust ja hinnakonkurentsi, kuna see suurendab tarbijate valikuvõimalusi ja nende võimalusi leida soodsaimaid pakkumisi. Selline läbipaistvus toimib ka pakkumise poolel: aruandes leitakse näiteks, et enam kui pooled tarbekaupade jaemüüjad jälgivad konkurentide hindu ja suurem osa neist reageerib konkurentide hinnamuutustele.

Tootjad on e-kaubanduse kasvuga võtnud kasutusele mitmed tavad, mis võimaldavad neil paremini kontrollida oma toodete turustamist ja kaubamärkide positsioneerimist. Üha ulatuslikumalt kasutatakse valikulisi turustussüsteeme, kus tooteid saavad müüa üksnes eelnevalt valitud volitatud müüjad, ja üha rohkem tootjaid müüvad oma tooteid internetis otse tarbijatele.

Samuti kasutavad tootjad oma turustuskokkulepetes üha enam lepingulisi müügipiiranguid, nagu hinnasoovitused ja piiriülese müügi või hinnavõrdluse veebisaitidel pakkumiste esitamisega seotud piirangud. Sellised lepingulised piirangud võivad teatavatel tingimustel teha piiriülese ostmise või internetis ostmise üldiselt raskemaks ja lõppkokkuvõttes kahjustada tarbijat, takistades tal saada kasu e-kaubanduse suuremast valikust ja madalamatest hindadest.

Digitaalse infosisu puhul on infosisu pakkujatele väga oluline ja määrav konkurentsitegur litsentside kättesaadavus infosisu autoriõiguste omajatelt. Täna avaldatud aruandes leitakse, et autoriõiguste litsentsilepingud on keerukad ja sageli ainuõiguslikud. Lepingutega nähakse ette, milliseid territooriume, tehnoloogiaid ja leviaknaid saavad digitaalse infosisu pakkujad kasutada.

2016. aasta märtsis avaldas komisjon oma esialgsed järeldused asukohapõhise piiramise kohta, milles leiti, et see tava on laialt levinud kogu ELi e-kaubanduses eelkõige digitaalse infosisu puhul. Kui asukohapõhine piiramine tuleneb tarnijate ja turustajate kokkuleppest, võib see piirata konkurentsi ühtsel turul ja olla seega vastuolus ELi konkurentsieeskirjadega. Iga asukohapõhise piiramise vastu rakendatav meede peaks rajanema juhtumipõhisel hindamisel, mis hõlmaks ka kindlaks tehtud piirangute võimaliku õigustatuse analüüsi.

Komisjon algatas e-kaubanduse sektoriuuringu 2015. aasta mais digitaalse ühtse turu strateegia raames. Üks digitaalse ühtse turu strateegia põhisuund on tagada tarbijatele ja ettevõtjatele parem juurdepääs kaupadele ja teenustele. Sektoriuuringu eesmärk on võimaldada komisjonil kindlaks teha võimalikud konkurentsiprobleemid Euroopa e-kaubanduse turgudel. Uuringu käigus kogus komisjon tõendeid peaaegu 1800-lt ettevõtjalt, kes tegelevad tarbekaupade ja digitaalse infosisu e-kaubandusega, ja analüüsis ligikaudu 8000 turustuslepingut.

Esialgne aruanne on avalikuks aruteluks avatud kahe kuu jooksul. Komisjon loodab lõpparuande avaldada 2017. aasta esimeses kvartalis.

Taustteave
Täiendav taustteave on esitatud teabelehel ja sektoriuuringu veebilehel.

Pressiteate täistekst

Foto

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis