Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon avaldas aruande hübriidohtude vastaste meetmete kohta

14.06.2018

Kolmapäeval avaldas Euroopa Komisjon aruande selle kohta, mida on Euroopa Liit võtnud ette nn hübriidohtude vastu. Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi hinnangul tuleb lähtuda põhimõttest, et kui rünnatakse meie demokraatiat, tuleb sellele ka vastata.

Osaliselt on tegemist on vastusega üleskutsele, mille Euroopa Ülemkogu tegi pärast märtsis Salisburys aset leidnud rünnakut keemiarelvaga.

Euroopa Komisjoni ja EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini büroo koostatud aruandes on põhjalikuma vaatluse all neli suuremat teemat: strateegiline kommunikatsioon, vastuluure, kübertegevus ja keemiarelvad.

Loe edasi: err.ee