Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon astub konkreetseid samme majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks

21.10.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu viis konkreetset ettepanekut Euroopa majandus- ja rahaliidu täielikuks väljakujundamiseks. Kavas on Euroopa Liidu majandusjuhtimise hindamissüsteemi täiustamine, riiklike konkurentsivõimeasutuste ja nõuandva Euroopa eelarvenõukogu loomine ning euroala esindatuse parandamine rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide juures. Samuti esitati tegevuskava pangandusliidu lõpuleviimiseks ning Euroopa hoiuste tagamise süsteemi loomiseks.

„Euroopa majandus- ja rahaliit vajab tugevat alustala, et võimalikele uutele vapustustele ja ülemaailmsetele probleemidele paremini vastu seista. Täna pakume välja konkreetsed meetmed, millega täiustada ELi majandusjuhtimise eeskirju, mida viimati tugevdati vahetult pärast kriisi. Tulevikku vaadates kulub meil kaks aastat, et saavutada üksmeel kaugemaleulatuvate muudatuste suhtes, mida majandus- ja rahaliidu lõpuleviimine vajab,” märkis Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Ettepanekute kohaselt soovib komisjon majandusjuhtimise hindamissüsteemis (Euroopa poolaasta) rohkem tähelepanu pöörata tööhõivele ja sotsiaalsete aspektidele. Eelkõige keskendutakse sotsiaalsele õiglusele uutes makromajanduslikes kohandamisprogrammides.

Majanduslike vahendite täiendamiseks soovitab komisjon luua riiklikud konkurentsivõimeasutused ja nõuandva Euroopa eelarvenõukogu. Viimase ülesandeks oleks hinnata ELi fiskaalraamistikku, soovitada euroalale tervikuna sobivat eelarvepoliitilist strateegiat ning teha koostööd liikmesriikide eelarvenõukogudega.

Kuna euroala välisesindatus ei ole suutnud sammu pidada euroala üha kasvava majandus- ja rahandusalase tähtsusega, teeb komisjon ettepaneku luua Rahvusvahelise Valuutafondi juurde euroala ühisesindus, mida juhiks eurorühma esimees. See võimaldaks euroala riikidel ennast oma ühistes huvides ühel häälel kuuldavaks teha.

Loodav Euroopa hoiuste tagamise süsteem võimaldaks hoida tagatisskeemid valitsuste rahakotist lahus. Nii võivad kodanikud sõltumata elukohast olla kindlad, et nende hoiused on kaitstud. Komisjon pakub välja edasikindlustusel põhineva süsteemi, mis säilitaks ka liikmesriikide enda süsteemid.

Lisateave: Euroopa Komisjoni esindus Eestis