Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Kohtu otsus võib muuta ka Eesti sideandmete säilitamise korda

09.01.2017

Euroopa Kohtu otsus, mille järgi ei tohi EL-i liikmesriigid nõuda sidefirmadelt metaandmete laussäilitamist, võib tähendada lähikuudel muutusi ka Eesti seadusandluses, kuna praeguse korra järgi peavad siinsed telekomifirmad säilitama suurel hulgal sideandmeid.

Detsembri lõpus tehtud otsuses märkis Euroopa Kohus, et EL-i riigid ei tohi kehtestada reegleid, mis kohustavad telekomifirmasid säilitama õiguskaitselistel eesmärkidel kõiki andmeliiklus- ja asukohaandmeid kõikide abonentide ja registreeritud kasutajate kohta.

“Lihtsamas keeles kokku võttes leidis kohus esiteks, et liikmesriigid ei tohi siseriiklike seadustega sundida sideoperaatoreid kasutajate sideliikluse- ja asukohaandmeid laussäilitama,” ütles advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni esimees Ave Piik BNS-ile.

“Teiseks leidis kohus, et riigiasutuste ligipääs säilitatavatele andmetele tohib olla võimalik vaid juhul, kui see on vajalik raskete kuritegudega võitlemise eesmärgil, selleks on eelnevalt saadud kohtu või vastava ametiasutuse luba ning on kohustus andmed säilitada Euroopa Liidu territooriumil,” lisas ta.

Seega ütles kohus advokaadi sõnul sisuliselt, et turvakaalutlused ei õigusta alati ja igal juhul sekkumist isikute õigusesse privaatsusele ning riik peab tagama, et selline sekkumine oleks võimalik vaid konkreetsetel tingimustel ja tingimustele vastavus peab olema ka kontrollitav.

 

Loe edasi: uudised.err.ee