Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Kohtu abikäsi Eesti riigile veetariifide vaidluses

09.03.2018

Euroopa Kohus tegi 6. märtsil Eesti jaoks märkimisväärse tähtsusega lahendi, mis muudab sisuliselt võimatuks Tallinna Vee poolt tariifivaidluses nõutava rohkem kui 60 miljonilise kahjunõude täitmise.

Euroopa Kohus tegi 6. märtsil Eesti jaoks märkimisväärse tähtsusega lahendi nn Achmea asjas, millega tunnistati ELi õiguse vastaseks ELi liikmesriikide vahelistes investeeringute kaitse lepingutes sisalduvad vahekohtuklauslid. Kuna vastava vahekohtuklausli alusel on esitatud ka Tallinna Vesi ja Eesti riigi vahelises veetariifide üle käivas vaidluses nõue Pariisis asuvale Maailmapanga juures tegutsevale vahekohtule, on sellel selge mõju ka nimetatud arbitraaživaidluse tulemusele. Lahend muudab sisuliselt võimatuks Tallinna Vee poolt tariifivaidluses nõutava rohkem kui 60 miljonilise kahjunõude täitmise. Seda isegi juhul, kui vahekohus peaks kahjusumma Eesti riigilt välja mõistma.

Loe edasi: postimees.ee