Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Kodaniku auhind: inimeste panuse tunnustamine

26.02.2015

Aastal 2014 Euroopa Kodaniku auhinna pälvinud 47 üksikisikut ja ühendust said oma tunnustuse Brüsselis kätte kolmapäeval, 25. veebruaril.

Haavatavate ühiskonnarühmade kaitsmine, ELi poliitika ja õiguse tutvustamine, äärmusluse vastu suunatud võitlus ning tolerantsi ja dialoogi edendamine – need on mõned näited laureaatide tegevusest.

“Hoolimata majanduskriisist ja kasvavast eruoskepsisest on Euroopa kodanikud endiselt valmis seisma Euroopa mudeli eest, mis põhineb põhiõiglustel, õiglusel ja demokraatial,” lausus parlamendis toimunud tseremoonial EP asepresident Sylvie Guillaume.

“Ükski auhind ei ole piisav teie töö ja isikliku panuse tunnustamiseks, kuid Euroopa Parlament suudab vähemalt neid edukaid projekte esile tõsta. See tunnustus näitab, et me kuulame kodanike häält,” rääkis sotsiaaldemokraate ja Prantsusmaad esindav Guillaume.

Eesti esindajaid seekord kodanikuauhinna laureaatide hulgas ei olnud. Küll aga pälvis 2013. aastal Eestist tunnustuse Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juht Urmo Kübar.

Euroopa Kodanikuauhind

Euroopa Kodaniku auhinna vääriliseks peetakse inimesi, kes edendavad kodanike ja liikmesriikide vahelist paremat vastastikust arusaamist ja integratsiooni. Samuti hinnatakse auhinna jagamisel piiri- või rahvusülesele koostööle kaasaaitamist Euroopa Liidus ning igapäevast tegevust, millega toetatakse ELi põhiõiguste hartas ülestähendatud väärtusi.

Nominentideks võivad olla kodanikud või nendest moodustunud grupid, samuti ühendused või organisatsioonid. Igal EP saadikul on õigus nimetada iga aasta üks kandidaat.

 

Alikas: Euroopa Parlament