Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Kaitsefondist eraldatakse 525 miljonit eurot projekti Eurodrone ning muude ühiste teadus- ja tööstusprojektide rahastamiseks

20.03.2019

Euroopa Komisjon võttis täna vastu tööprogrammid ühiste kaitsetööstusprojektide kaasrahastamiseks 2019.–2020. aastal kogusummas kuni 500 miljonit eurot. Lisaks on kaitseuuringutealaste koostööprojektide toetamiseks 2019. aastal ette nähtud veel 25 miljonit eurot. Täna kuulutati välja vastavad projektikonkursid.

Euroopa Kaitsefondist, mis hakkab täies mahus toimima 2021. aastal, toetatakse uuendusliku ja konkurentsivõimelise kaitsealase tööstusbaasi kujundamist ning aidatakse suurendada ELi strateegilist sõltumatust. Fondi kahe eelkäija kaudu püüab komisjon muuta ELi eelarvevahendite abil tehtava kaitsekoostöö tõeluseks juba praegu. Liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistavat meedet rakendatakse juba kolmandat aastat ning tänaste otsustega annab komisjon hoogu esimestele ühistele kaitsetööstusprojektidele, mida hakatakse rakendama Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi raames. Eelkõige keskendutakse droonitehnoloogia, satelliitside, varajase hoiatamise süsteemide, intellektitehnika, küberkaitse ja mereseire valdkonnale.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen märkis: „Kaitsekoostöö on ainus viis pakkuda eurooplastele üha ebastabiilsemaks muutuvas maailmas kaitset. Anname sellesse oma panuse – peagi hakatakse rakendama esimesi ühisprojekte. Euroopa kaitsekoostöö toimib. Seniste edukate kogemuste põhjal suurendame Euroopa Kaitsefondi vahendeid, et fond saaks hakata 2021. aastal täies mahus toimima.“

  • Kaitsevarustuse ja -tehnoloogia ühine arendamine

Komisjon avaldab lähipäevil 9 konkursikutset 2019. aastaks. Hiljem avaldatakse veel 12 konkursikutset 2020. aastaks. Projektikonkursid korraldatakse kõikides prioriteetsetes sektorites – õhk, maismaa, meri, küberneetika ja kosmos:

  • võimaldavad operatsioonid, kaitse ning sõjaliste jõudude liikuvus: 80 miljonit eurot keemilise, bioloogilise, kiirgus- ja tuumaohu avastamise võimekuse või droonitõrjesüsteemide arendamiseks;
  • luure, turvatud side ja küberneetika: 182 miljonit eurot küberolukorrateadlikkuse ja küberkaitse, kosmose olukorrast ülevaate saamise ja varajase hoiatamise võimekuse või mereseire võimekuse arendamiseks;
  • tipptasemel operatsioonide korraldamise võime: 71 miljonit eurot järgmise põlvkonna maapealsete täpsusrünnakute ning maismaa- ja õhulahingute korraldamise võime ning tulevaste mereväesüsteemide võimekuse arendamiseks või täiendamiseks;
  • uuenduslik kaitsetehnoloogia ning VKEd: 27 miljonit eurot intellektitehnika, virtuaalreaalsuse ja kübertehnoloogia lahenduste väljatöötamise ning VKEde toetamiseks.

Lisaks on tehtud ettepanek sõlmida otselepingud kahe projekti kohta: 100 miljonit eurot projekti Eurodrone arendamise toetamiseks ja 37 miljonit eurot Euroopa turvalise tarkvarapõhise raadio (ESSOR) koostalitlusvõimelise ja turvalise militaarside toetamiseks.

  • Innovatiivsete kaitseuuringute rahastamine

2019. aasta tööprogrammis on 25 miljonit eurot ette nähtud teadusuuringute toetamiseks elektromagnetlainete spektri üle domineerimise ja tulevase murrangulise kaitsetehnoloogia valdkonnas. Neid kahte valdkonda peetakse eriti oluliseks Euroopa tehnoloogialase juhtrolli ja sõltumatuse säilitamiseks pikemas perspektiivis.

Komisjon on juba rahastanud viit kaitseuuringute projekti, sealhulgas 35 miljoni euroga projekti „Ocean2020“ mereseiremissioonide toetamiseks. Praegu valmistatakse ette järgmise kolme projekti rahastamise lepinguid.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa Kaitsefond, märts 2019

Teabeleht: Euroopa kaitsevaldkonna tööprogrammid, märts 2019

Pressiteade Euroopa Kaitsefondi käivitamise kohta, juuni 2017

Pressiteade kaitsealastele teadusuuringutele antavate esimeste toetuste kohta, veebruar 2018

Pressiteade ettepaneku kohta luua Euroopa Kaitsefond aastateks 2021–2027, juuni 2018

Pressiteade Euroopa Kaitsefondi suhtes saavutatud esialgse kokkuleppe kohta, veebruar 2019

Pressiteade selle kohta, kuidas sillutatakse ELi eelarve raames teed ühistele tööstusprojektidele, veebruar 2019Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Lisateavet kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistava meetme tööprogrammi ja konkursikutsete kohta leiab siit

Lisateavet Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi tööprogrammi ja konkursikutsete kohta leiab siit

Pressiteade täismahus

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis