Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa hariduseksperdid kogunevad Tallinna arutlema tulevikuõppimise üle

19.09.2017

Täna algab Tallinnas kõrgetasemeline hariduskonverents „Õppimise ja õpetamise nüüdisaegsed suunad“, kus ligi 200 Euroopa hariduseksperti arutlevad, kuidas viia haridussüsteemid vastavusse muutuva ühiskonna vajadustega.

19.–20. septembril Tallinna Ülikoolis toimuval hariduskonverentsil osalevad hariduseksperdid, -teadlased ja -ametnikud ning õppijate, õpetajate ja tööandjate esindajad üle kogu Euroopa. Arutatakse, kuidas tagada, et lisaks headele teadmistele ja põhioskustele oleksid igas vanuses õppijad koolikogemusega rahul ja valmis võtma vastutust nii enda elus kui ka ühiskonnas laiemalt.

Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul on loomulik, et üha kiiremini muutuvas maailmas peavad ka haridussüsteemid ajaga kaasas käima. „Eestil on palju häid kogemusi, mida kaasaegse õppimise ja õpetamise valdkonnas teiste riikidega jagada. Meil on hea meel, et tänu Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele saavad meie hariduse edulood senisest veelgi laiema kõlapinna ja saame ka ise teistelt õppida,“ sõnas minister Reps.

Hommikul külastavad konverentsil osalejad Tallinna Asunduse Lasteaeda, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Audentese erakooli, Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskust. Koos koolipere esindajatega arutatakse, kuidas kaasavad koolid sidusrühmi koolielu kujundamisse, et toetada iga õppija arengut ja õppimist parimal viisil.

Pärastlõunal esinevad ettekannetega Utrechti ülikooli hariduspsühholoogia professor P. Robert-Jan Simons, Londoni ülikooli kognitiivse neuroteaduse professor Michael S. C. Thomas ja Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas. Lisaks toimuvad arutelud elukestvat õppimist toetava õpikeskkonna, kooliväliste huvirühmade kaasamise ja uue põlvkonna õppijate õpetamise teemadel.

Homme jätkub konverents diskussiooniga selle üle, milline on eri haridussüsteemi osapoolte roll ja vastutus soovitud muutuste esilekutsumisel. Paneelarutelus osalevad üleeuroopaliste õpilaste, tudengite, õpetajate, koolijuhtide, tööandjate ja töötajate ühenduste esindajad.

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatav konverents on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks olulisemaid haridusvaldkonna sündmusi.

Konverentsil on otseülekanne, mida saab jälgida videote lehel. Konverentsi kohta saab rohkem teavet ürituse lehelt.

Eesti eesistumise hariduse, teaduse ja noortevaldkonna prioriteetide ja ürituste kohta saab täpsemalt lugeda haridus- ja teadusministeeriumi veebilehelt.

Allikas: eu2017.ee