Esita küsimus elik@nlib.ee

Eurobaromeetri rahvuslik aruanne - sügis 2016

21.02.2017

Euroopa Komisjoni tellimusel korraldatakse kaks korda aastas uuring, mille peamiseks eesmärgiks on kaardistada Euroopa Liiduga seotud arvamusi ja hoiakuid.

Käesolev aruanne annab ülevaate Eurobaromeetri uuringust number 86, mis viidi läbi 2016. aasta 3. novembrist kuni 16. novembrini Euroopa Liidu 28 liikmesriigis, viies kandidaatriigis (Türgis, endises Jugoslaavia Vabariigis Makedoonias, Montenegros, Serbias ja Albaanias) ning Põhja-Küprosel. Eestis viidi küsitlus läbi 5. novembrist 14. novembrini 2016. Kokku küsitleti 1005 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Aruanne keskendub eelkõige Eesti tulemuste esitamisele võrreldes Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskmisega ning mõningal juhul ka konkreetsete riikidega. Uuringu peamine eesmärk oli kaardistada Euroopa Liiduga seotud arvamusi ja hoiakuid. Suurem osa teemasid on leidnud kajastamist varasemates igal kevadel ja sügisel läbiviidavates Eurobaromeetri uuringutes ning see võimaldab analüüsida ajalisi trende.

Lae alla Eurobaromeetri küsitlus eestlaste suhtumise kohta Euroopa Liitu siit: