Otsing

The transformation of the European Union : the impact of climate change in European policies

The transformation of the European Union : the impact of climate change in European policies

Euroopa Liit (EL) on viimase 25 aastaga teinud keskkonnapoliitikas läbi suure muutuse. Liikmesriigid on asunud täitma rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel võetud eesmärke. "The transformation of the European Union: the impact of climate change in European policies"  käsitleb muutusi, mis ELis selles valdkonnas on aset leidnud alates 1992. aastast ja analüüsib, kuidas uued kliimameetmed aitavad kaasa ELi poliitika ümberkujundamisele.

Süvitsi vaadeldakse Euroopa riikide võetud eesmärke kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, ELi juhtivat rolli rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel, energiaühenduse loomist,  kohustust järgida jätkusuutliku arengu mudelit, ringmajanduse edendamist, linnade toetamist heitkoguste vähendamisel, heade keskkonnasõbralikke tavade edendamist.

Sisukord

raamatu kaanepilt

toimetaja Xira Ruiz-Campillo
London ; Hackensack, NJ : World Scientific Publishing Europe Ltd.
[2020]
230 lehekülge
ISBN 9781786348142

Luba