Otsing

Towards a European Energy Union : European energy strategy in international law

Towards a European Energy Union : European energy strategy in international law

Euroopa Liit (EL) on Lissaboni lepingust tulenevate volitustega valmis looma Euroopa energialiitu. Liidu eesmärgiks on tagada läbi tootmis- varustus- ja tarbimistsükli tarbijatele turvaline, jätkusuutlik ja taskukohane energia. Alates 2014. aastast on EL arendanud uut strateegiat, millel on kolm prioriteeti: kliimamuutused, poliitiline julgeolek ja majanduslik konkurentsivõime.

Raamatus “Towards a European Energy Union : European energy strategy in international law” kirjeldatakse energia reguleerimise õigusrežiimi, mis liidab omavahel ELi õiguse, rahvusvahelise õiguse, siseriikliku õiguse ja energialiiduga seotud riikide õiguse. Analüüsitakse ja selgitatakse õigusrežiimide kasvavat seotust saavutamaks ühist eesmärki, milleks on Euroopa ja üleilmse energiasüsteemi muutmine.
Raamat on suunatud teadlastele ja üliõpilastele, kes tegelevad energiaalaste õigusnormide ja energiapoliitikaga.

Sisukord

Raamatu kaanepilt

Volker Roeben
Cambridge : Cambridge University Press, 2019
271 lehekülge
ISBN 9781316507513

Luba