Otsing

Rural development in the digital age : exploring neo-productivist EU rural policy

Rural development in the digital age : exploring neo-productivist EU rural policy

"Rural Development in the Digital Age" käsitleb Euroopa Liidu (EL) maaelu arengu poliitikat 4.0 perioodil.
Autorid toovad välja vastuolud poliitika kavandamise ja rakendamise protsessis, mida intensiivselt survestab neo-produktivism. Raamatu olulisus ja uudsus seisneb neo-produktivismi kui ideoloogia ja praktika ning poliitikaga kaasnevate nõudmiste ja piirkondlike mõjude määratlemises ning kriitilises analüüsis ELi 2014-2020 programmiperioodil. Autorid väidavad, et selline muutus ELi maaelu arengu poliitika paradigmas võib vähendada selle tulemuslikkust ja võimet tagada territoriaalne areng ning ühtekuuluvus.

Raamat on suunatud üliõpilastele, teadlastele ja poliitikakujundajatele, kes tegelevad ELi poliitika, maaelu arengu, regionaalarengu ja  majandusgeograafia teemadega.

Sisukord

Raamatu Rural Development in the Digital Age kaanepilt

edited by Martin Pelucha and Edward Kasabov
Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge
2020
241 lehekülge
ISBN 9780367356583

Luba