Otsing

Põhimõtte „saastaja maksab“ ebajärjekindel kohaldamine ELi keskkonnapoliitikas ja -meetmetes. Eriaruanne 12/2021

Põhimõtte „saastaja maksab“ ebajärjekindel kohaldamine ELi keskkonnapoliitikas ja -meetmetes. Eriaruanne 12/2021

Saaste põhjustab ühiskonnale märkimisväärset kulu ja on ELi kodanike jaoks üks peamine mureküsimus. Põhimõtet „saastaja maksab“ kohaldades motiveeritakse saastajaid vältima keskkonna kahjustamist ja neid peetakse nende põhjustatava saaste eest vastutavaks.

Euroopa Kontrollikoda leiab eriaruandes, et põhimõtet „saastaja maksab“ küll kajastati ja kohaldati erineval määral ELi keskkonnapoliitika eri valdkondades ning selle katvus oli puudulik. ELi eelarvet kasutatakse mõnikord puhastusmeetmete rahastamiseks, mida põhimõtte „saastaja maksab“ kohaselt oleksid pidanud maksma saastajad.  Kontrollikoda soovitab suurendada põhimõtte „saastaja maksab“ integreerimist keskkonnaalastesse õigusaktidesse, tugevdada keskkonnavastutuse korda ELi tasandil ja kaitsta paremini ELi rahalisi vahendeid selliste projektide rahastamise eest, mida peaks rahastama saastaja. 

Väljaanne on kättesaadav veebis.

Raamatu kaanepilt

Euroopa Kontrollikoda
2021
ISBN 978-92-847-6305-4

Luba