Otsing

Europe's second constitution : crisis, courts and community

Europe's second constitution : crisis, courts and community

Euroopa põhiseaduslikuks muutmise protsessi (Euroopa konstitutsiooni vastuvõtmisesse) suhtutakse rahvusriikide õigus- ja poliitilistes ringkondades ja ka Euroopa avalikkuses suure skeptitsisimiga. Raamatus "Europe's second constitution" võetakse skeptiline suhtumine lähema vaatluse alla. Autor analüüsib konstitutsionaalse föderalismiga seotud väärarusaamu. Need levivad kohtutes, meedias ja akadeemilistes ringkondades. Põhiprintsiibiga seotud segadus mõjub Euroopa Liidu "teise põhiseaduse" arengule ebasoodsalt, põhjustades siseriiklike ja rahvusvaheliste kohtute rolli alahindamist ja tuues kaasa nende Euroopa põhiseaduslikuks muutmise protsessist väljajätmise.

Sisukord

raamatu kaanepilt

Markus W. Gehring
Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press
2020
370 lehekülge
ISBN 9781108487962


 

Luba