Otsing

EU value added tax law

EU value added tax law

50 aastat on  Euroopa Liidus (EL) ja selle liikmesriikides kehtinud käibemaks. Teatmeteosest "EU value added tax law " leiab lugeja ELi käibemaksu harmoneeritud süsteemi analüüsi ja kommentaarid. Kohtuasju ja õigusakte käsitletakse  ELi õiguse toimimise laiemas kontekstis. Raamatust leiab Euroopa Kohtu asjakohase kohtupraktika üksikasjaliku ja praegusi suundumusi arvesse võtva arutelu. Teatmeteose koostas ekspertide meeskond suure praktilise kogemusega Euroopa õiguse asjatundja Karol P.E. Lasok QC eestvedamisel. 

* Õigusakte ja kohtupraktikat käsitledes võetakse arvesse ELi õiguse toimimise laiemat konteksti;

* kriitiline vaade asjakohasele kohtupraktikale aluseks olevatele alusprintsiipidele;

* antakse hinnang ELi harmoneeritud käibemaksu praegusele olukorrale.

Raamat on asendamatu praktilise teadmise ja taustainformatsiooni allikas maksukonsultantidele, ettevõtjatele, samuti liikmesriikide maksuasutuste töötajatele. Raamatu üksikasjalik ja kriitiline käsitlus on väärtuslik teadmiste allikas ka teadlastele, kes käibemaksu kehtestamise teemaga süvitsi tegelevad.

Sisukord

 

raamatu kaanepilt

Karol P. E. Lasok
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
2020
1165 lehekülge
ISBN 9781784718008

Luba