Otsing

EU law : text, cases, and materials

EU law : text, cases, and materials

Raamatu "European Union law: Text, Cases, and Materials" on kirjutanud Euroopa Liidu õiguse silmapaistvad asjatundjad.  Raamatust leiab selged ja sisutihedad selgitused, viited kohtuasjadele, õigusaktidele ja teadusartiklitele. 

Põhjalikult uuendatud seitsmes väljaanne peegeldab järgmisi ulatuslikke muutusi Euroopa Liidus:

a) lisatud uus peatükk Brexiti ja õigusriigi kriisi teemal;

b) ajakohastatud arutelu finantskriisi institutsioonilise ja sisulise mõju teemal;

c) uued olulised kohtuasjad järgmistes valdkondades: konkurents; inimõigused; kodakondsus; ülimuslikkus; vahetu õigusmõju; asutamisvabadus; rahvusvaheliste suhete õigus.

Sisukord

Raamatu kaanepilt

Paul Craig ja Gráinne de Búrca
New York : Oxford University Press
2020
1219 lehekülge
7. trükikordus
ISBN 9780198856641

Luba