Otsing

EU health law & policy : the expansion of EU power in public health and health care

EU health law & policy : the expansion of EU power in public health and health care

Euroopa Liidu (EL) mõju rahvatervise valdkonnale kasvab, olgu tegemist üksikisiku juurdepääsuga piiriülesele arstiabile, või vajadusega hoida kontrolli all seagripi levikut. Meditsiiniõigus ja tervisepoliitika on tihedalt seotud bioeetika, põhiõiguste  ja väärtustega, avaldades nii olulist mõju üksikisikule. Samal ajal on tegemist valdkonnaga, mis vajab majanduslikku reguleerimist, sotsiaalset ja riiklikku korraldamist. ELi kasvavat mõju meditsiiniõigusele on kahtluse alla seatud, sest see mõjutab liikmesriikide õiguses ja poliitikas sätestatud põhiõigusi ja väärtusi.

Raamatus “EU health law & policy : the expansion of EU power in public health and health care” kirjeldatakse  juhtumiuuringute alusel ELi mõju meditsiiniõigusele. Selgitatakse, kuidas selles valdkonnas võetakse vastu seadusi ja viiakse ellu poliitikat, millised institutsioonid on kaasatud ja  millist mõju need arengud avaldavad põhiõigustele.

Sisukord

Raamatu kaanepilt

Anniek de Ruijter
New York, NY : Oxford University Press, 2019
215 lehekülge
ISBN 9780198788096

Luba