Otsing

EU External Relations Law. Text, Cases and Materials

EU External Relations Law. Text, Cases and Materials

Õpiku fookuses on Euroopa Liidu (EL) välissuhetega seotud õigus- ja poliitikaküsimused, poliitilised vaated ja praktika ning nende teemade kokkupuutepunktid.

Teine, täiendatud väljaanne pakub mitme poliitikavaldkonna põhjalikku analüüsi, käsitlemist leiavad näiteks ühine kaubanduspoliitika, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika, politsei- ja õigusalane koostöö, keskkond, inimõigused ja arengukoostöö.

Õpikut on mugav kasutada: peatükkide juures on välja toodud teemaga seotud peamised eesmärgid, selgitused ja kokkuvõte, mis aitab lugejal mõista välissuhete õiguse üldpõhimõtteid. Õpik annab üliõpilastele üksikasjaliku ülevaate ELi välissuhete õiguse ajaloolisest kujunemisest, kontekstist ja tänapäevasest toimimisest tugevalt politiseeritud Euroopas ja kogu maailmas.

Sisukord

Raamatu kaanepilt

editors Ramses A. Wessel ; Joris Larik
Oxford, UK ; New York, NY : Hart Publishing, Bloomsbury Publishing Plc
2020
513 lehekülge
ISBN 9781509926763

 

Luba