Otsing

EU energy in figures : statistical pocketbook

EU energy in figures : statistical pocketbook

Euroopa Statistikaameti (Eurostat) värske taskuteatmik “EU energy in figures” annab ülevaate olulisimatest energeetika valdkonnaga seotud statistilistest andmetest Euroopa Liidus tervikuna ja lisaks iga liikmesriigi kohta eraldi. Andmed pärinevad erinevatest alllikatest: Euroopa Komisjoni talitustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt nagu Euroopa Keskkonnaagentuur (European Environment Agency) ja Rahvusvaheline Energiaagentuur (International Energy Agency), samuti on kasutatud Euroopa Komisjoni hinnanguid juhul, kui teised allikad ei ole olnud kättesaadavad.

Väljaanne on jagatud viieks osaks:
1. Ülevaade energeetikast ülemaailmsel ja ELi tasandil;
2. peamised näitajad ELi ja liikmesriikide tasandil;
3. sotsiaalmajanduslikud näitajad ELis;
4. energeetika mõju keskkonnale;
5. riikide ülevaated (sh statistilised andmed Eesti energeetika kohta).

Vabalt allalaetav ELi väljaannete veebilehelt.

Raamatu kaanepilt

European Commission, Directorate General for Energy and Transport, Eurostat
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2019
260 lehekülge
ISBN ISSN 1977-4559

Luba