Otsing

EU digital law : article-by-article commentary

EU digital law : article-by-article commentary

Euroopa Komisjon võttis 2005. aastal vastu digitaalse ühtse turu strateegia. Kolm aastat hiljem on lisandunud mitmed digitaalset infosisu reguleerivad õiguslikud meetmed. Riigid peavad lähiaastatel viima uued reeglid siseriiklikku õigusesse. Meetmed mõjutavad juba kehtivat tarbijaõiguse direktiivi 2011/83/EL, e-kaubanduse direktiivi 2000/31/EL ja määrust 2017/1128, mis tagab võrgusisuteenuse piiriülese kaasaskantavuse. 

"EU digital law : article-by-article commentary" pakub sel teemal süvitsiminevat analüüsi õigusekspertidelt üle kogu Euroopa Liidu. Eksperdid annavad üksikasjalikke selgitusi meetmete tausta ja otstarbe osas, osutavad võimalikele raskustele, aga ka lahendustele, mis hõlbustavad uute reeglite rakendamist. Raamat on oluline abivahend seadusandjatele, praktikutele ja teadlastele.

Sisukord

Raamatu kaanepilt

editors Reiner Schulze, Dirk Staudenmayer
Baden-Baden : Nomos [etc.]
2020
596 lehekülge
ISBN 9783848749782

 

Luba