Otsing

Conflict of laws and the internet

Conflict of laws and the internet

Interneti laiahaardelisus vastandub liikmesriikide õiguskordade territoriaalse olemusele. Sisukas ja põhjalik "Conflict of laws and the internet"  analüüsib võrgutegevusi valdkondades, kus Internet avaldab  eraõiguslikele suhetele enim mõju. Analüüsitavad valdkonnad on: kohtualluvus, õiguse valik, kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine.

Raamat käsitleb põhjalikult ja süsteemselt ELi õigust, võttes fookusesse infoühiskonna teenused, andmekaitse, laimamise, autorikaitse, kaubamärgid, ebaausa konkurentsi ja Interneti teel sõlmitud lepingud. 

Põhilised teemad:

* seaduste konflikt seoses Internetitegevustega;

* arutelu siseriiklike kohtute pädevuse ja kohaldatava õiguse valiku üle;

* Euroopakeskne vaade internetiseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse vahelisele suhtele:

* analüüsitakse piiriüleste kohtuotsuste mõju rahvusvahelise eraõiguse nendes valdkondades, mida mõjutab Internet.

Raamat on suunatud praktikutele ja poliitikakujundajatele, samuti infotehnoloogiaõiguse ekspertidele ja e-kaubanduses tegutsevatele ettevõtetele ning teadlastele, kes tegelevad infotehnoloogiaõiguse ja rahvusvahelise eraõigusega. 

Sisukord

raamatu kaanepilt

Pedro De Miguel Asensio
Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar
2020
529 lehekülge
ISBN 9781788110815

Luba