Otsing

On Brexit : law, justices and injustices

On Brexit : law, justices and injustices

EL infokeskuse lugemissaali jõudis artiklikogumik "On Brexit : law, justices and injustices". See on päevakajaline ja mõtlema ärgitav teos, mille fookus on suunatud õigluse ja ebaõigluse kontseptsioonile Brexiti kontekstis.

Euroopa Liit (EL) on globaliseerunud maailma kehastus - väga suure hulga liikmete, partnerite ja kaastöölistega organisatsioon, mis ühendab ressursid ühiselt seatud eesmärkide täitmiseks. Mida toob endaga kaasa sellisest organisatsioonist lahkumine? Raamatut eristab teistest samateemalistest interdistsiplinaarsus. Autorid toetuvad tarbijakaitse, varjupaigaõiguse, õigusteooria, avaliku õiguse ja eraõiguse juhtumiuuringutele.

Kogumik on suunatud üliõpilastele ja teadlastele, kes tegelevad ELi õiguse, poliitika ja rahvusvaheliste suhetega. See on oluline ressurss ka Ühendkuningriigi ja ELi valitsustele ning poliitikakujundajatele, kes soovivad mõista Brexiti mõju pikemas perspektiivis.

Sisukord


 

Raamatu kaanepilt

toimetajad Tawhida Ahmed ja Elaine Fahey
Cheltenham, UK ; Northampton : Edward Elgar Publishing
[2019]
289 lehekülge
ISBN 9781789903003

Luba