Otsing

The authority of EU law : do we still believe in it?

The authority of EU law : do we still believe in it?

Raamatu fookuses on Euroopa Liidu (EL) õiguse ülimuslikkus. Selle põhimõtte kohaselt on vastuolu korral ELi õiguse ja liikmesriigi õiguse vahel valdkonnas ja ulatuses, milles liikmesriigid on oma pädevused ELile delegeerinud, ELi õigus ülimuslik liikmesriigi õiguse suhtes, välja arvatud juhul, kui liikmesriigile on kehtestatud üleminekuaeg või erand.
Raamatus analüüsitakse ELi õiguse ülimuslikkust, võttes arvesse erinevaid aspekte: seadusandlus; liikmesriikide ülemkohtute ja põhiseaduskohtute kohtupraktika; ühtse turu, majandus- ja rahaliidu eeskirjade ning õigusriigi põhimõtete jõustamine.

Sisukord

raamatu kaanepilt

toimetajad Wolfgang Heusel ja Jean-Philippe Rageade
Berlin : Springer
2019
396 lehekülge
ISBN 9783662588437

Luba