Otsing

Meist

Tudengimess MELU

Meist

Euroopa Liidu infokeskus jagab Euroopa Liidu alast infot kõikidele huvilistele alates 1998. aastast.

Aitame Riigikogul ja Euroopa Liidu valdkonnaga tegeleval ametnikul leida oma tööks vajalikku infot ja ELi õigusakte.
Koolitame õpilasi ja tudengeid kasutama ELi andmebaase ja infoallikaid ning aitame neil leida õppe- ja uurimistööks vajalikku kirjandust.
Abistame ettevõtjat ELi alase info leidmisel, mis toetab tema äritegevust.

Info kogumisel ja kättesaadavaks tegemisel kasutame kontrollitud ja usaldusväärseid allikaid, andes ELi kohta neutraalset, täpset ja faktiliselt õiget teavet.

Esita küsimus e-posti aadressil elik@nlib.ee või kodulehe päringuvormi kasutades. Vastame hiljemalt 1 tööpäeva jooksul.

Kodulehe vahendusel jagame päevakajalisi ELi uudiseid, tutvustame kogusse saabunud värskeid väljaandeid ja ajakirju. Koostame ELi aktuaalsetel teemadel fookuslehti, pakkudes ajakohastatud ülevaateid raamatutest, teadusartiklitest ja internetiallikatest.

Alates 2009. aastast osaleme Euroopa dokumendikeskusena Euroopa Komisjoni võrgustiku töös. Jagame tasuta ELi institutsioonide ja asutuste trükiväljaandeid ning täiendame end võrgustiku liikmetele suunatud koolitustel.

Korraldame ELi teemalisi üritusi ja koostame meie kogusid tutvustavaid näitusi.

Ootame teid Euroopa Liidu infokeskuse lugemissaali rahvusraamatukogu 5. korrusel (Tõnismägi 2, Tallinn, Eesti).

akkordionipikktekst

Merle Raid
Juhtiv spetsialist, koolitused
merle.raid@nlib.ee
6 307 117

Li Lind
Euroopa dokumendikeskus ja EL ametlikud väljaanded
li.lind@nlib.ee
6 307 114

Inger Vaguri (lapsehoolduspuhkusel)

Luba