Fookuse alamteema taustapilt
Sõdurid tankiga
Fookuse alamteema Eesti meedia kajastused ikoon
Fookuse alamteema Dokumendi ikoon
Fookuse alamteema Internetiallikad ikoon
Fookuse alamteema Raamatud ikoon
Fookuse alamteema Teadusartikli ikoon
Viimati uuendatud:16/01/2020 - 12:00
Dokumendid
Fookuse alamteema sisu
  • Euroopa Liidu lepingu artiklid 42-46 – sätted ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta;
  • Protokoll nr. 10 (Euroopa Liidu lepinguga Art. 42 loodud alalise struktureeritud koostöö kohta) –  liikmesriikidel,   kelle   sõjalised   võimed   vastavad   kõrgendatud kriteeriumidele ja kes on selles valdkonnas siduvamaid kohustusi võtnud, pidades silmas kõige nõudlikumaid missioone,  on võimalus liidu raames teha alalist struktureeritud koostööd (PESCO)

 

Julgeoleku ja kaitse peamised dokumendid:

Julgeoleku kaitsepakett


Euroopa Komisjoni aruteludokument Euroopa kaitse tuleviku kohta (7. juuni 2017)

Euroopa Ülemkogu järeldused – 22.-23. juuni 2017 – ülemkogu keskendus eelkõige Euroopa julgeoleku- ja kaitsekoostööle.

Euroopa Parlamendi 13. juuni 2018. aasta resolutsioon ELi ja NATO suhete kohta

Lisa sisu juurde
akkordionipikktekst