Fookuse peateema taust
Prantsuse riigipea kõnet pidamas
Fookuse peateema Eesti Meedia Kajastused ikoon
Fookuse peateema Internetiallikad ikoon
Fookuse peateema Raamatud ikoon
Fookuse peateema Teadusartikli ikoon
Fookuse peateema Teadustööd ikoon
Populism
Fookuse peateema sisu

Populism (< ld populus rahvas) on poliitiline demagoogiline tegevus oma erakonnale poolehoiu saavutamiseks ja võimule pürgimiseks*.

Euroopa poliitikas on populistlike erakondade esiletõusu märgata eriti peale 2008. aasta finantskriisi ja 2015. aasta pagulaskriisi. Euroopa parempopulistide peamised loosungid on euroskeptilisus ning vastuseis sisserändele.

Euroskeptilised ja äärmusparteid, mille toetus oli varem marginaalne, koguvad toetajaid ja saavutavad edu valimistel. Alternatiiv Saksamaale (AfD) on esimene parlamenti pääsenud paremäärmuslik erakond pärast Teist maailmasõda. Liigat ja Viie Tähe Liikumist toetas parlamendivalimistel ligi 50 protsenti Itaalia valijatest. Fidesz kogus Ungari valimistel 49 protsenti häältest. Ka vasakpoolsed populistid on hakanud toetust kasvatama selliste erakondade näol nagu Podemos Hispaanias või La France Insoumise Prantsusmaal.

Märksõnad: Euroopa Liidu maad; Euroopa Liit; eurointegratsioon; populism; võimupoliitika; paremäärmuslus; ekstremism; parteid; vasakäärmuslus; radikalism; rahvuslus; euroskeptitsism

 

Populism (Latin populus – people) is a range of political demagogic activities aimed to win support for one’s political party and to gain political power.

In Europe, the rise of populist parties has been particularly noticeable after the 2008 financial crisis and the 2015 migrant crisis. The main themes of European right-wing populists are Euroscepticism and hostility to immigration.

Euroscepticism and extremist parties who used to have just marginal support, now enjoy increasing popularity and success in elections. The Alternative for Germany (AfD) is the first right-wing political party who has won seats in the Bundestag after WW II. The Five Star Movement and League achieved the support of nearly 50% of Italians in parliamentary elections. In Hungary, the Fidesz got 49% of votes in elections. Support to left-wing populists is also increasing, just to mention the Podemos party in Spain and La France Insoumise in France.

Keywords: European Union countries; European Union; eurointegration, European integration; populism; power politics; extreme right, far right, radical right; extremism; extreme left, radical left, revolutionary left; parties; radicalism; nationalism; euroscepticism

 

* Võõrsõnade leksikon / Eduard Vääri, Richard Kleis, Johannes Silvet ; parandanud ja täiendanud Eduard Vääri. – Tallinn : Valgus, 2000 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). – 1072 lk.

 

Fookuslehe koostaja: Li Lind
Li.Lind@nlib.ee