Fookuse alamteema taustapilt
Prantsuse riigipea kõnet pidamas
Fookuse alamteema Eesti meedia kajastused ikoon
Fookuse alamteema Internetiallikad ikoon
Fookuse alamteema Raamatud ikoon
Fookuse alamteema Teadusartikli ikoon
Fookuse alamteema Teadustööd ikoon
Viimati uuendatud:28/01/2020 - 13:00
Teadustööd
Fookuse alamteema sisu

Tartu Ülikooli repositoorium

 • Eylandt, Otti. Euroopastumine ja Euroopa Liidu identiteet Eesti ajakirjanduses 2003-2017: magistritöö / juhendaja: Heiko Pääbo ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2017.
 • Jarosak, Daniel Robert. Euroscepticism and EKRE: How Nativism Influences the Euroscepticism of Estonia’s Largest Populist Radical Right Party : MA Thesis / Advisor: Heiko Paabo ; Co-Supervisor: Zdzislaw Mach ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2019.
 • Kapak, Margit. Euroopa paremäärmuserakondade ja Venemaa koostöö seos Euroopa Parlamendi hääletamisühtsusega: bakalaureusetöö / juhendaja: Andres I. Kasekamp ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2015.
 • Kivilaan, Kerli. Who voted for Brexit? The sociodemographic profile of „Leave“-voters: Bachelor’s Thesis / supervisor: Piret Ehin ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2017.
 • Kvirkvelia, Nino. Investigating the features of three Italian populist parties (Lega Nord, Forza Italia, 5 Star Movement) in terms of leadership and party claims : master’s thesis / supervisor: Stefano Braghiroli ; University of Tartu, European College, European Union – Russian Studies. – Tartu: University of Tartu, 2014.
 • Lipa, Bardh. Towards the mainstream? The AfD as a case study : MA thesis / Supervisor: Vassilis Petsinis; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2018.
 • Lõhmus, Liis. Immigratsiooni ja paremäärmusluse seosed Taanis ja Rootsis: bakalaureusetöö / juhendaja: Ahto Lobjakas ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.
 • Mahov, Sten. Euroskeptiliste fraktsioonide mõju Euroopa Parlamendis : magistritöö / juhendaja: Piret Ehin; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2016.
 • Merila, Eliise. From Thatcher to May: framing the evolution of British euroscepticism until Brexit: Bachelor’s thesis / supervisor: Stefano Braghiroli ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2017.
 • Ocheretyanyy, Ilya. Poland and Hungary: a comparison of different varieties of Euroscepticism within the EU : MA thesis / Supervisor: Eoin Micheál McNamara ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2019.
 • Orti Manara, Ginevra. How Exogenous Factors Redirect Voter Preferences: The Case of Italy and Lega Nord : MA Thesis / Supervisor: Stefano Braghiroli; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies,  Tartu: University of Tartu, 2019.
 • Peirumaa, Kaisa Ringa. Paremäärmuslike erakondade edu viimase ülemaailmse majanduskriisi tingimustes: Itaalia ja Kreeka näitel: bakalaureusetöö / juhendaja: Kats Kivistik ; artu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2014.
 • Reissar, Martin. Paremäärmuslus Euroopas erakondade manifestide alusel: bakalaureusetöö / juhendaja: Kats Kivistik ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Johann Skytte poliitikauuringute instituut. – Tartu: Tartu Ülikool, 2016.
 • Seeman, Siim. Parempoolse äärmuse kategoriseerimine eristuvate tunnuste alusel: bakalaureusetöö / juhendaja: Andres Kasekamp ; Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, riigiteaduste instituut. – Tartu : Tartu Ülikool, 2015.
 • Siniloo, Gert. Populist foreign policy making by right-wing eurosceptics in the European Parliament: MA thesis / supervisor: Stefano Braghiroli. – University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2018.
 • Soosaar, Rain. European identity through the lens of the Polish right-wing media : MA thesis / Supervisor: Vassilis Petsinis ; Univerisy of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2019.
 • Tölgyesi, Beatrix. The role of populist parties in the geopolitical discourse in Lithuania : Master’s thesis / Supervisor: Heiko Pääbo; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies, Centre for Baltic Studies. – Tartu: University of Tartu, 2016.
 • Vera, Roberto. Philosophical alternatives to populism : Master’s Thesis in Philosophy / Supervisor: Siobhan Kattago; University of Tartu, Institute of Philosophy and Semiotics.- Tartu: University of Tartu, 2018.
 • Wylegalski, Adam. Solidarity-based versus liberal Poland: Jaroslaw Kaczynski`s discourse of thin-centered populism in the light of Norman Fairclough`s critical discourse analysis : MA thesis / Supervisor: Martin Mölder ; University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Johan Skytte Institute of Political Studies. – Tartu: University of Tartu, 2018.

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu

 • Grönlund, Josefiina Jael. Drivers of Euroscepticism in France and in the United Kingdom : bakalaureusetöö / juhendaja: Antonius Johannes Hubertus Notermans ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinn Tehnikaülikool, 2016.
 • Venho, Kirsi Karoliina. The Rise of the Far Right in Europe : bakalaureusetöö / juhendaja: Peeter Müürsepp ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinn Tehnikaülikool, 2016.
 • Wikman, Millariia. From Leftist to Populist Euroscepticism? A Case Study of Finland and Sweden : bakalaureusetöö / juhendaja: Antonius Johannes Hubertus Notermans ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetool. – Tallinn : Tallinn Tehnikaülikool, 2015.