Otsing

Viimati uuendatud:05/05/2021 - 10:38
Idapartnerlus
Fookuse peateema sisu

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerriikideks on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.

Programmil ei ole eraldi administratiivüksust ega sekretariaati. Partnerluse toimimist koordineerivad Euroopa Liidu naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR) ning Euroopa Komisjon.

Idapartnerluse eesmärgiks on võimaldada idapartnerriikidele koostöö Euroopa Liiduga poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid luues. Partnerlus toetub rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisele ning ühistele alusväärtustele: demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning vabaturumajandus. Idapartnerlus on prioriteetsel kohal ka Eesti arengukoostöös.

Märksõnad: idapartnerlus, Ida-Euroopa riigid, idapartnerriigid, laienemisläbirääkimised, rahvusvaheline koostöö, partnerlus, naabruspoliitika

Teemaviited sotsiaalmeedias/hashtags: #idapartnerlus, #EaP, #easternpartnership, #EUneighbours

 

Teksti allikad:
Euroopa Ülemkogu. Euroopa Liidu Nõukogu: Idapartnerlus
Eesti Idapartnerluse Keskus: Idapartnerlus

Fookuslehe koostaja: Merle Raid
Merle.Raid@nlib.ee

Varasem koostaja:
Inger Vaguri

Luba