Otsing

Viimati uuendatud:19/06/2021 - 15:36
Euroopa tulevik
Fookuse peateema sisu

Euroopa tuleviku konverents on Euroopa kodanike jaoks ainulaadne võimalus arutada Euroopa ees seisvaid väljakutseid ja prioriteete. Eurobaromeetri uuring näitas, et 92% eurooplastest soovib, et kodanike häält „võetakse rohkem arvesse Euroopa tulevikuga seotud otsuste tegemisel." Euroopa tuleviku konverentsi eesmärk on see teoks teha.
Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon soovivad kuulda eurooplaste seisukohti ja tegutseda konverentsi soovituste alusel ja vastavalt oma pädevusele.

Konverentsi avaüritus toimus Euroopa päeval, 9. mail 2021. 19. aprillil käivitati mitmekeelne digitaalne platvorm, et kodanikud saaksid konverentsile kaasa aidata. Platvorm on saadaval 24 keeles, võimaldades kõikidel ELi kodanikel veebiürituste kaudu ideid ja seisukohti jagada ning vahendada. 

Konverentsi avaistung toimus 19. juunil 2021 Strasbourgis. Kodanike paneelide ettepanekute arutamiseks järgnevad kohtumised sügisel ja talvel.

2022. aasta kevadeks jõuab konverents eeldatavasti järeldusteni ja annab juhiseid Euroopa tuleviku kohta.

Kodanikud saavad kaasa rääkida 10 teema osas, milleks on:

  • Kliimamuutused ja keskkond
  • Tervis
  • Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad
  • EL maailmas
  • Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus
  • Digiüleminek
  • Euroopa demokraatia
  • Ränne
  • Haridus, kultuur, noored ja sport
  • Muud ideed

 

Märksõnad: Euroopa Liit; poliitilised reformid; visioonid; tulevik; kriisid.

Teemaviited: #SinuTulevik
 

Toimetaja: Merle Raid
Merle.Raid@nlib.ee

Foto: Pixabay.com

 

Luba