Otsing

Viimati uuendatud:05/05/2021 - 10:38
Digitaalne ühisturg
Fookuse peateema sisu

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. Võimaldab nii üksikisikutel kui ka ettevõtetel olenemata päritoluriigist või elukohast pääseda  sujuvalt  juurde  veebis  toimuvale  ja  ka  ise  veebis tegutseda  õiglase konkurentsi  tingimustes  ja  nii,  et  tagatud  on  tarbija- ja  isikuandmete  kaitse  kõrge  tase. Digitaalse   ühtse   turu   elluviimine   tagab,   et   Euroopa   jääb   maailmas   digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks ning aitab Euroopa ettevõtetel kogu maailmas kasvada.

Digiajastule vastav Euroopa ja digitaalne turg kui kasvumootor on üks Euroopa Komisjoni prioriteedist aastateks 2019–2024.

Märksõnad: Euroopa Liit; digitaalne ühisturg; digitaalne ühtne turg; digiturg; digitaalmajandus; e-kaubandus; Interneti-teenused; digitaaltehnoloogia; info-ja kommunikatsioonitehnoloogia; andmekaitse; autoriõigus; infoühiskond; geoblokeerimine; rändlustasud

Teemaviited sotsiaalmeedias/hashtags: #digitaalneühisturg, #digiturg, #DigitalSingleMarket, #Digital4EU

Fookuslehe koostaja: Merle Raid
Merle.Raid@nlib.ee

Varasem koostaja:
Inger Vaguri

Luba