Otsing

Viimati uuendatud:26/02/2021 - 11:18
Dokumendid
Fookuse peateema sisu

2019. aasta jaanuaris avaldas Euroopa Komisjon esimesed aruanded, mille esitasid desinformatsiooni vastasele tegevusjuhendile allakirjutanud. Tegevusjuhend on osa 2018. aasta detsembris vastu võetud tegevuskavast, millega tõhustatakse võitlust desinformatsiooni vastu Euroopas ja mujal. Juhendis on välja toodud suur hulk kohustusi, mis on koondatud viide valdkonda:

  • takistada eksitavat teavet esitavaid kontosid ja veebisaite reklaamitulu saamast ning pakkuda reklaamijatele piisavaid ohutusvahendeid ja teavet desinformatsiooni levitavate saitide kohta;
  • avalikustada poliitilise reklaami tegijad ja suurendada temaatilise reklaami läbipaistvust;
  • tagada selged ja üldsusele kättesaadavad tegevuspõhimõtted veebis tegutsejate identiteedi ja bottide osas ning võtta meetmeid võltskontode sulgemiseks;
  • pakkuda inimestele teadlike otsuste tegemiseks vajalikke andmeid ja vahendeid, hõlbustada avalikku huvi pakkuvate teemade kohta mitmekesise teabe leidmist, paigutades esikohale usaldusväärsed allikad;
  • anda teadlastele juurdepääs andmetele, nii et privaatsusnõuded on täidetud, selleks et desinformatsiooni levikut ja mõju jälgida ja paremini mõista.

2019. aasta jaanuarist maini teostab komisjon meetmete kohta igakuist seiret.

Lisa sisu juurde
akkordionipikktekst
Luba