Otsing

Viimati uuendatud:05/05/2021 - 10:39
Desinformatsioon
Fookuse peateema sisu

Desinformatsioon ehk tõendatavalt väär või eksitav teave, mida luuakse, avaldatakse ja levitatakse majandusliku kasu eesmärgil või üldsuse ettekavatsetud petmiseks, moonutab avalikku arutelu, õõnestab kodanike usaldust institutsioonide ja meedia vastu ning isegi destabiliseerib demokraatlikku protsessi (näiteks valimisi).

Euroopa Liit on alates 2015. aastast aktiivselt desinformatsiooni vastu võidelnud. Euroopa Ülemkogu 2015. aasta märtsi otsuse järel loodi Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, et „võidelda Venemaa käimasolevate desinformatsiooni levitamise kampaaniate vastu“. 2016. aastal võeti vastu hübriidohtudega võitlemise ühine raamistik, millele järgnes 2018. aastal ühisteatis „Vastupanuvõime tugevdamine ja suutlikkuse suurendamine võitluseks hübriidohtudega“.

2018. aasta aprillis esitas komisjon desinformatsiooni tegevusjuhise, mis hõlmas faktikontrollijate sõltumatu võrgustiku toetamist ja kvaliteetse ajakirjanduse edendamise vahendeid. 16. oktoobril kirjutasid tegevusjuhisele alla Facebook, Google, Twitter ja Mozilla, samuti internetiplatvorme, reklaamitööstust ja reklaamijaid esindavad tööstusliidud.

2018. aasta detsembris lepiti kokku desinformatsiooni vastases tegevuskavas.Tegevuskava kaitseb demokraatiat ja avalikku arutelu, pidades eelkõige silmas 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, aga ka mitmes liikmesriigis 2020. aastani toimuvaid riiklikke ja kohalikke valimisi. 

2019. aasta märtsis lõid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja koostöös liikmesriikidega kiirhoiatussüsteemi, et tõhustada koostööd ja koordineerimist kõigi desinformatsiooni vastu võitlemises osalejate vahel.

2020. aasta kevadel, COVID-19 puhangu ajal teeb Euroopa Komisjon tihedat koostööd veebiplatvormidega, julgustades neid esile tõstma usaldusväärseid allikaid ja eemaldama desinformatsiooni. 

Märksõnad: Euroopa Liit, tõejärgne ajastu, desinfo(rmatsioon), valeinfo, võltsinfo, väärinfo, Euroopa Parlamendi valimised, strateegiline kommunikatsioon, hübriidoht, faktikontroll, libauudised, libainformatsioon, infosõda, mõjutustegevus, Venemaa, propaganda, info hindamine, kriitiline mõtlemine, infopädevus, meediapädevus

 

Fookuslehe koostaja:

Laura Annast
laura.annast[@]nlib.ee

Varasemad koostajad:
Li Lind ja Inger Vaguri

Image by Pexels from Pixabay

Luba