Otsing

Viimati uuendatud:12/06/2021 - 15:01
COVID-19
Fookuse peateema sisu

7. jaanuaril 2020 kinnitasid Hiina ametivõimud, et Wuhani ringkonnas on tuvastatud uus SARS-i laadne viirus. Viirus, mida nüüd tunneme nime all COVID-19 või koroonahaigus, hakkas hoogsalt levima. COVID-19 jõudis kiiresti Hiina muudesse piirkondadesse ja üle maailma. Veebruaris registreeriti Põhja-Itaalias suurel hulgal haigestunuid ja nakatumisjuhtudest teatasid paljud teised liikmesriigid.

Alates COVID-19 puhangu algusest on EL teinud liikmesriikidega koostööd ja keskendub COVID-19 puhangule reageerimisel neljale prioriteedile:

  • viiruse leviku piiramine
  • meditsiinivarustuse kättesaadavuse tagamine
  • ravi ja vaktsiinide alaste teadusuuringute edendamine
  • töökohtade, ettevõtjate ja majanduse toetamine

Ajateljed:

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukord kestis kuni 17. maini 2020. Sügisel muutus koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis taas kriitiliseks ja valitsus kehtestas uued piirangud, mis hakkasid kehtima alates 24. novembrist 2020. Ülevaate kehtivatest piirangutest leiab valitsuse kommunikatsioonibüroo veebilehelt kriis.ee 

 

Märksõnad: Euroopa Liit; koroonaviirus(ed); koroonahaigus; kroonviirus; SARS-CoV-2; COVID-19; pandeemiad

Teemaviited: #vaktsiinipass; #vaktsiinisõda, #vaktsiinidiplomaatia #digitõend

 

Fookuslehe koostaja: Li Lind
Li.Lind@nlib.ee

 

© European Union, 2020
Foto:  Xavier Lejeune
EC - Audiovisual Service

Luba