Esita küsimus elik@nlib.ee

Esita küsimus

Kui Sa ei leidnud andmebaasist soovitud infot, siis saada meile oma küsimus alloleva vormi kaudu ja me teeme oma parima, et leida vastus kohe või hiljemalt 1 tööpäeva jooksul.

Soovin vastust e-kirjaga

Küsimusi võib saata ka e-posti vahendusel elik@nlib.ee

Mida andmebaasist leiab?

Küsimuste-vastuste andmebaas on koostatud Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse infospetsialistide poolt ning põhineb Euroopa Liidu infokeskuses ja internetis kättesaadavatel materjalide ning vastava valdkonna ametnike ja spetsialistide eksperthinnangutel.

Andmebaasi küsimused ja vastused on paigutatud teemagruppide alla, kust leiab infot Euroopa Liidu poliitikavaldkondade, sh ELi õiguse, ühisraha euro, liidu, tema istitutsioonide ja liikmesriikide kohta tervikuna. Kokku on võimalik valida 24 erineva teemagrupi vahel.

Infootsingul on küsimusi ja vastuseid lisaks teemadele võimalik otsida ka fraasi ja täpse vaste järgi.

Rahvusraamatukogu ei vastuta andmebaasis sisalduva informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.