Esita küsimus elik@nlib.ee

Erkki Koort: Euroopa Liit peab julgeoleku tagamiseks julgemalt oma e-võimalusi kasutama

10.11.2016

Eile Brüsselis toimunud Euroopa Nõukogu sisejulgeoleku operatiivkoostöö komitee (COSI) koosolekul ütles siseministeeriumi julgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort, et Euroopa Liit peaks andmebaasides leiduvat elektroonilist teavet senisest omavahel oluliselt rohkem vahetama.

„Eesti-siseselt on olemas tõhus teabevahetus õiguskaitse- ja julgeolekuasutuste vahel. Oluline oleks sama mudelit kasutada ka rahvusvahelisel tasandil, et Euroopa Liidu riikides kasutusel olevatest infosüsteemidest ja neis leiduvatest andmetest oleks maksimaalselt kasu,“ rääkis Koort.

Näiteks kasutab Eesti juba praegu Schengeni infosüsteemi SIS II puhul lisarakendusi, mis võimaldavad teiste Euroopa riikidega jagada infot tagaotsitavate inimeste, ärandatud sõidukite ja kaotatud või varastatud reisidokumentide kohta. Teistes riikides kasutatakse SIS II veel vähe, kuigi selle liidestamine teiste Euroopa Liidu üleste infosüsteemidega annaks oluliselt paremad võimalused kuritegevuse ennetamiseks ja uurimiseks. Eriti oluliseks muudab selle Daeshi lüüasaamine Iraagis, mis suurendab Euroopasse tagasipöörduvate välisvõitlejate arvu.

Andmevahetuse paremaks toimimiseks tuleks anda operatiivne juurdepääs andmetele kõigile vajalikele osapooltele, näiteks õiguskaitseasutustele. „Muidugi tekitab see teatavaid turvaküsimusi, eriti riikides, kes ei ole infoturbega nii sina peal kui Eesti. Aga neid probleeme saab minimeerida, kui pidada logisid ja teha järelkontrolli andmete kasutamise kohta,“ ütles Koort. „Igal juhul tuleb vältida selliste piirangute seadmist andmete juurdepääsule, mis vähendavad süsteemi kasutusväärtust või muudavad selle lausa kasutamatuks.“

Kindlasti mängib olemasolevate süsteemide paremas rakendamises suurt rolli Euroopa IT-agentuur, mille peakorter asub Eestis. Uute väljakutsete kontekstis tuleb leida agentuurile piisav rahastus, et pakkuda Euroopale parimat võimalikku kompetentsi ohtude kõrvaldamiseks.

Allikas: Siseministeerium