Esita küsimus elik@nlib.ee

Eriesindaja Matti Maasikas: meie kõigi ülesanne on aidata kaasa usaldusväärse info levikule

18.10.2017

17.10.2017

Tänasel Euroopa Liidu üldasjade nõukogul Luksemburgis keskenduti sel neljapäeval-reedel toimuva Euroopa Ülemkogu ettevalmistustele ja iga-aastasele õigusriigi dialoogi arutelule. Riigijuhtide kohtumisel tulevad kõne alla eelkõige rändeküsimused ja digiteemad, samuti tihedam kaitsekoostöö ja ELi välissuhted.

Kohtumist juhatanud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasika sõnul vaadatakse ülemkogul üle nii rändevoogude peatamise meetmed kui arutatakse ka Euroopa ühtse asüülisüsteemi edasist arendamist, rõhutades ühtlasi tiheda koostöö vajadust rahvusvaheliste partnerite ning rände päritolu- ja transiitriikidega.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks olulisi teemasid on digimajandus ja digiteenuste turg. “Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine andis selge sõnumi, et me vajame tugevamat digitaalset Euroopat ja digitaalse ühisturu kiiret toimimist. See on samuti Euroopa Liidu eesmärk ja ma usun, et lähema aasta jooksul saame digitaalse ühisturu ka reaalselt tööle,” ütles Maasikas.

Ministrite iga-aastase õigusriigi dialoogi arutelu keskendus seekord meedia mitmekesisusele ja digitaalajastu õigusriigile. Eriesindaja tõdes, et „me elame ajastul, mil libauudised levivad hetkega üle maailma, ajastul, mil on võimalik nendega mõjutada isegi valimistulemusi. Seega on meie kõigi ülesanne aidata kaasa usaldusväärse info levikule, sellele, et tehtaks vahet libauudisel ja tegelikul ehk faktidel põhineval uudisel.“

Töölõunal arutavad ministrid koos komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Euroopa Komisjoni koostatud küberjulgeoleku paketti. Hiljuti uuendatud küberjulgeoleku strateegia toob välja vajaduse arvestada küberteemadega erinevates eluvaldkondades ning teeb ettepaneku luua vastavate kompetentsikeskuste võrgustik.

Pärastlõunal on veel 27 liikmesriigi üldasjade nõukogu, kus ELi pealäbirääkija Michel Barnier annab ülevaate Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise läbirääkimiste hetkeolukorrast ning toimub Euroopa Ravimiameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve Londonist üleviimise poliitiline arutelu komisjoni hinnangu põhjal. Agentuuride asukoha üle hääletavad ministrid 20. novembri üldasjade nõukogus.

Allikas: eu2017.ee