Esita küsimus elik@nlib.ee

Eriesindaja Matti Maasikas: Euroopa Liidu eelarvekokkuleppe tulemus on hea ja tasakaalustatud

30.11.2017

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas osales Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana Euroopa parlamendi istungil Brüsselis, kus pärast eilseid pikki arutelusid võeti täna vastu Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve. Mõlemal päeval rõhutas Maasikas oma sõnavõttudes, et kokkulepe saavutati tänu sellele, et lepituskomitees olid kompromissivalmid nii nõukogu kui parlament.

„Juba kolmandat aastat järjest õnnestus eelarve kokku leppida nii, et selleks polnud vaja teist läbirääkimisvooru,“ ütles Maasikas. Tema sõnul oli nii nõukogu ja parlamendi lepituskomitee kui ka institutsioonide kolmepoolsetel kohtumistel ehk triloogidel tunda tugevat üksmeele saavutamise soovi. Eriesindaja lisas, et „meie eesmärgid ja soovid kattusid rände- ning julgeolekuküsimuste, innovatsiooni, majanduskasvu ja tööhõive edendamise, samuti strateegilise kommunikatsiooni osas“.

Euroopa Liidu tuleva aasta eelarve on 160,1 miljardit eurot ning see tuleneb otseselt ELi poliitilistest eesmärkidest. Kogu eelarveprotsessi ja lepituskohtumist Euroopa Parlamendiga juhtis ELi nõukogu eesistujariik Eesti.

Olulisel kohal 2018. aasta eelarves on ELi turvalisuse ja julgeoleku tagamine, sh rändekriisi tagajärgedega toimetulek. Suurt tähelepanu pööratakse Euroopa Liidu teadus- ja arendusprogrammile Horisont 2020, mille rahastamine kasvab selle aastaga võrreldes 8,4%. Suureneb ka piiriüleste taristuprojektide programmi Euroopa ühendamise rahastu ja tugevalt kasvavad struktuuri- ning investeerimisfondide väljamaksed liikmesriikidele.

Eesti kui ELi nõukogu eesistujana eelarveläbirääkimisi juhtinud Eesti rahandusministri eriesindaja ELi eelarve küsimustes Märt Kivise sõnul on eelarve kooskõlas Eesti prioriteetidega ning arvestab liikmesriikide suutlikkust vahendeid rakendada. Samuti on jäetud piisavalt varusid, et  reageerida  muutuvale keskkonnale.

Eriesindaja kirjutas täna eesistujana koos Euroopa parlamendi presidendi Antonio Tajaniga alla ka kaks ELi õigusakti, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanike Schengeni piiriületusinfot.

Pärastlõunal on Maasikal kohtumine Euroopa parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komitee (INTA) esimehe Bernd Langega.

 

Allikas: eu2017.ee