Esita küsimus elik@nlib.ee

Eriesindaja Matti Maasikas: ELi põhitähelepanu peab olema pööratud oma kodanikele

13.09.2017

Täna, 13. septembril Euroopa Parlamendi täiskogul eesistujariigi nimel Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri aastakõnele vastanud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas rõhutas, et on aeg keskenduda sellele, mis meid ühendab, ning algatada tegevusi, mis tasakaalustavad ja ehitavad sildu, mitte ei lõhu neid.

EK presidendi Jean-Claude Junckeri aastakõne järel sõna võtnud Maasikas ütles, et meie, kes me hoolime Euroopa Liidust, peame tooma selle keskmesse oma kodanikud. „Siin on vaja konkreetseid samme, nagu siseturu tugevdamine, seda eriti teenuste alal, samuti julgeoleku tugevdamine ja rändekriisi haldamine. Eesti tegeleb eesistujana muidugi ka Euroopa Liidu sotsiaalteemadega. Need puudutavad nii haridust, oskusi, elukestvat õpet, lähetatud töötajaid kui ka võrdseid õigusi,“ ütles Maasikas, lisades, et „me ei räägi üksnes paremini tasustatud tööst, vaid ka paremast ligipääsust tööturule.“

Digitaalse ühtse turu arengule viidates kinnitas eriesindaja, et andmete vaba liikumine on üks selle ühtse turu nurgakive ja siin on vaja tagada, et sellest saaksid kasu nii eratarbijad kui ka ettevõtjad. Järgmisel aastal jõustuvad uued isikuandmete kaitsereeglid ning komisjon on teinud omapoolsed andmete vaba liikumise seadusandlikud ettepanekud. Eesti eesmärk eesistujana on eelnõuga kiiresti edasi liikuda.

Digitaalse majanduse arenguga on tihedalt seotud ka küberturvalisus. Maasika sõnul on küberkaitse teema, millega ei saa ükski liikmesriik tegelda üksi, vaid see puudutab kõiki. „ELi küberstrateegia uuendamine on äärmiselt vajalik ja on hea, et komisjon on selle tõsiselt käsile võtnud. Me peame tunnetama oma vastutust ja järgima juba olemasolevat vastavat seadusandlust ning tegema tihedat koostööd ka erasektoriga,“ ütles eriesindaja. Kõik need küsimused tulevad kõne alla Tallinnas toimuval digitippkohtumisel 29. septembril.

Euroopa Liidu välispoliitikast kõneldes rõhutas Maasikas, et me ei tohi unustada naabreid ning seda, et EL on eeskuju paljudele naabruses asuvatele riikidele ja seda tuleb oma tegevuses ka arvestada. Novembris toimuv idapartnerluse tippkohtumine annab võimaluse kinnitada oma jätkuvat pühendumust ja koostöötahet idapartnerlusriikidega, see aitab kaasa ka turvalisema keskkonna loomisele.

Eriesindaja pööras oma kõnes tähelepanu veel kaubandusele ja rändeküsimustele.

Maasika sõnul annab tänane mõttevahetus parlamendis hea tõuke ELi uue tööprogrammi kavandamisele. Euroopa Liidu üldasjade nõukogu arutab neid ettepanekuid juba 25. septembril ning dialoogid parlamendiga aitavad kokku leppida järgmise aasta ühistes prioriteetsetes eesmärkides.

Eriesindaja Maasikas esindab täna parlamendis ELi nõukogu ka Dieselgate’i ja ehitiste tuleohutuse teemal. Eile võttis Maasikas nõukogu esindajana sõna toiduohutuse arutelul, mis puudutas fiproniiliga saastunud mune, ning ELi kõrge esindaja Federica Mogherini asemel relvaekspordi kontrolli raporti kohta.

Allikas: eu2017.ee