Esita küsimus elik@nlib.ee

Eriesindaja Maasikas: eesistujana saame koos Regioonide Komiteega viia ellu digilahendusi kohalikul tasandil

13.07.2017

Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas avas täna Euroopa Regioonide Komitee liikmetele Brüsselis Eesti plaane ja eesmärke Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana sel poolaastal. 

Maasika sõnul on tihe koostöö kohalike ja piirkondlike omavalitsustega vajalik, nende otsused ja konkreetsed tegevused mõjutavad kõige otsesemalt nii majanduskasvu kui uute töökohtade loomist.“ Just omavalitsused on need, kel on kodukohas võimalus inimesi kaasates meie kõigi elu paremaks muuta, kasutades selleks head valitsemistava ja pikaaegseid arenguplaane,” ütles Maasikas.

Kõikide Eesti prioriteetide puhul on põhitähelepanu sellel, kuidas see mõjutab inimeste igapäevaelu: lihtne ja arusaadav ettevõtluskeskkond, võrdsed võimalused tööturul ning töö- ja eraelu tasakaalustamine, turvalisus ja julgeolek, mis on muutunud üha olulisemaks, vaja on ohjata rändekriisi ning tegelda varjupaigasüsteemi reformimise ja piirikontrolli tugevdamisega, samuti on meie fookuses idapartnerid ja nende lähendamine Euroopa Liidule. Täna Regioonide Komitee arutelul toetati tugevalt ELi tihedamat koostööd idapartneritega ja julgustati Eestit seda edasi viima..

Eesti pidas eesistumiseks valmistudes nõu ka Regioonide Komiteega, kellega koostöös püütakse digilahenduste abil edu saavutada nii kohaliku kui piirkondliku avaliku sektori kaasajastamisel, samuti kohalike omavalitsuste haldusalas olevate hoolekandesüsteemide parandamisel. Regioonide komitee arvamused aitavad Eestil eesmärke ellu viia nii avatud majanduse, turvalise ja digitaalse kui ka kaasava Euroopa jaoks e-lahenduste leidmisel.

Eesistujana püüab Eesti koos teiste liikmesriikidega jõuda kõiki rahuldavale kompromissile meie elukeskkonda mõjutavates küsimustes, nagu lähetatud töötajate elu- ja töötingimused, raudteereisijate õigused, turvalised lennuühendused, samuti  maksusüsteemide kaasajastamine, ettevõtlusreeglite lihtsustamine ning taastuvenergia osakaalu suurendamine. „Kõik need valdkonnad on meie erilise tähelepanu all ja me loodame saavutada häid tulemusi,“ ütles eriesindaja. Tema sõnul soovib Eesti algatada veel diskussiooni lihtsustamaks teadus- ja innovatsioonikoostööd, ka siin aitavad uue tehnoloogia kasutamine ja digilahendused kergendada inimeste ning ettevõtete  elu ja tegemisi.

1994. aastal Maastrichti lepinguga loodud Regioonide Komitee on nõuandev poliitiline kogu, kuhu kuuluvad piirkondlikel või kohalikel valimistel mandaadi saanud liikmed. Komitee esindab Euroopa Liidu omavalitsuste huve ning esitab nende nimel nõukogule ja komisjonile arvamusi. Euroopa Liidu üldistes huvides on komitee 350 liiget oma kohustuste täitmisel sõltumatud.

Allikas: eu2017.ee